Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Biologie docent – Stad College
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
11 juni 2018
Eind Datum
25 juni 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Biologie
Provincie
flevoland
Aantal uur per week
0,8000 - 1,0000
Organisatie
Het Baken Almere
Loon indicatie
LB
Aanvang functie
1-8-2018
Website
Plaats
Almere

Stad College zoekt een gepassioneerde docent biologie

Stad College is het enige Vakcollege van Almere. In deze jonge en ambitieuze stad zijn we op zoek naar een docent Biologie.

De school heeft ongeveer 500 leerlingen en heeft de ambitie om de komende jaren te groeien. Op het Vakcollege krijgen de leerlingen een opleiding die helemaal gericht is op hun toekomstige beroep. Met toekomstgericht en modern onderwijs, vol mogelijkheden om
hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dus niet alleen veel praktijklessen, maar ook aandacht voor sport, kunst en verschillende buitenschoolse activiteiten. Op Stad College leer je vooral door dingen te doen.
Meer informatie over onze school is te vinden op: www.hetbaken.nl/hetbaken/stadcollege

De hoofdtaak van een docent is uiteraard het verzorgen van onderwijs. Maar om collega bij Stad College te kunnen worden, zoeken we meer. We zoeken een collega die, net als wij, bereid is te bevragen waar de individuele leerling behoefte aan heeft (gepersonaliseerd
leren, vraag gericht). Die een leerling weet uit te dagen het maximale uit zichzelf te halen. Maar die ook weet welke interventie nodig is als het leren even niet lukt. Op Stad College bieden we onderwijs dat past bij de leerling.
 
Wij zoeken een kandidaat die niet alleen goed is op haar of zijn vakgebied, maar ook beschikt over de juiste (didactische) vaardigheden een vooral de juiste houding om hier invulling aan te geven. Wij zoeken die collega die, nu het schooljaar al een aardig
eind op weg is, direct kan starten na de voorjaarsvakantie met het overnemen van de klassen van de huidige docent.
De vacature betreft zowel lessen in de onderbouw (N&G aan 1e jaars en BIO aan 2e jaars) als in de bovenbouw (BIO aan 3e jaars), één uur loopbaanoriëntatie & begeleiding (LOB) en mogelijk een mentor- en invaluur.
 
Inschaling is conform CAO VO op basis van ervaring in schaal LB.
  
Wat vragen wij van de kandidaat?

 • Afgeronde relevante studie op HBO/Universitair niveau
 • Tweedegraads onderwijsbevoegdheid Biologie geldend voor het voortgezet onderwijs
 • Ervaring en/of affiniteit met VMBO leerlingen
 • Ervaring met vakcollege onderwijs/projectmatig onderwijs
 • Heeft inzicht in de inhoud, structuur en cultuur van het voortgezet onderwijs
 • Bezit meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden
 • Is in staat onze school goed te representeren 

Wat zijn de werkzaamheden?
a. Onderwijs aan onderbouw en bovenbouw, waarbij u als docent o.a.:

 • Uiteenlopende gedragsscenario’s toepast;
 • Verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten hanteert;
 • Inspeelt op de groepsprocessen van leerlingen met verschillende achtergronden;
 • Een pedagogisch klimaat creëert waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.

b. Begeleiding van leerlingen, waarbij u o.a.:

 • Zorgt voor passend onderwijs en uitdagende opdrachten/lesstof aanreikt aansluitend op de leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag;
 • Leerlingen helpt inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en hen stimuleert de beoogde doelstellingen te bereiken;
 • Leer- en gedragsproblemen van leerlingen signaleert en onderkent, afstemt met (in- of externe) deskundigen over te nemen handelingsstappen en contacten onderhoudt met ouders; 

c. Onderwijsontwikkeling, waarbij u o.a.:

 • Zorgt voor het (in teamverband) ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een deelgebied van het onderwijs met inachtneming van andere (aanverwante) deelgebieden;  
 • Ontwerpt voor de eigen vaksectie (3 personen): alternatieve onderwijsonderdelen, onderdelen van het curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, leersituaties e.d. en doet voorstellen ten aanzien van de organisatie van het onderwijs;

 d. Beoordeling leerlingen, waarbij u o.a.:

 • Op basis van het vereiste niveau, toetsen opstelt voor het vaststellen van het behaalde niveau van kennis en vaardigheden;

 e. Begeleiding studieloopbaan, u o.a.:

 • Contacten onderhoudt met het veld (instellingen voor vervolgonderwijs en bedrijfsleven) om ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij te houden en om leerlingen te adviseren over studieloopbaankeuze;

 d. Professionalisering, waarbij u o.a.:

 • Proactief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op peil houdt;
 • Op de hoogte blijft van ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Inschaling is conform CAO VO op basis van ervaring in schaal LB

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega's, collega's met een doel!

Het Baken Almere is een stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs, waartoe onze vijf scholen behoren:
-       Stad College Vakcollege (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/stadcollege/)
-       Poort – school voor havo en mavo (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/poort/)
-       Park Lyceum mavo, havo en atheneum (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/parklyceum/)
-       Trinitas Gymnasium (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/trinitasgymnasium/)
-       International School Almere (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/isa/)
 
Vijf scholen, één familie
De vijf Bakenscholen hebben hetzelfde sterke DNA: de interconfessionele basis. We willen verbinden: zowel in de samenleving als met elkaar. Iedereen telt daarom bij ons mee. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een eigen plekje en een zelfgekozen eigen pad, met ruimte voor elkaar. Elke school heeft daardoor een open, vriendelijke en veilige sfeer. Leerlingen komen graag, elke dag weer.

Onze kinderen maken de wereld graag een beetje mooier
Respect en naastenliefde staan bij ons hoog in het vaandel. In deze roerige tijd zijn de normen en waarden van de één niet die van de ander. Op de Bakenscholen leren jonge mensen met verschillende achtergronden elkaar te begrijpen en te respecteren. Alhoewel wij een protestant-christelijke en rooms-katholieke grondslag hebben, staan we open voor jongeren van alle levens- en geloofsovertuigingen. Want we staan midden in de maatschappij. Als toonaangevende scholen in Almere spelen wij zo een belangrijke rol in de bewustwording van een nieuwe generatie.
We zijn niet alleen zuinig op elkaar maar ook op de natuur. Die hebben we te leen om straks weer door te geven aan een volgende generatie. Laten wij de aardbol daarom mooier achterlaten dan wij haar hebben aangetroffen. Dat is onze overtuiging, vanuit ons hart. Integer zijn is liefdevol handelen, ook als er niemand kijkt.

Op elk niveau
De Bakenscholen helpen jongeren zich voor te bereiden op hun toekomstige rol. Ze kunnen zich bij ons ontwikkelen tot burgers die zich bewust zijn van wat ze doen. En vastberaden zijn in hun intenties.

 • Trinitas Gymnasium is het enige zelfstandige gymnasium in Almere en biedt een mix van cultuur, klassieke oudheid en moderne wetenschap als rijke voedingsbodem voor de toekomst van haar leerlingen.
 • Park Lyceum biedt degelijk onderwijs op de schoolsoorten atheneum, havo en mavo, waarbij de internationale context en de aandacht voor persoonlijke vorming bijzonder zijn. Zo gaan leerlingen op uitwisseling, wordt er gewerkt aan Europese projecten en kunnen leerlingen verschillende erkend taalcertificaten behalen.
 • Poort, school voor havo en mavo is een jonge school in een nieuwe, bruisende wijk. Met persoonlijke aandacht en ruimte voor de individuele leerstijl en interesse. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw, waar de school medio 2019 haar intrek zal nemen.
 • Stad College is een Vakcollege. Vanaf het eerste jaar werkt de leerling aan het realiseren van zijn of haar beroepswens. Stad College biedt leerlingen gepersonaliseerd leren aan, waarbij ze ook hun eigen rooster maken. De docent is de coach, een mentor die mee kijkt over de schouder van de leerling naar de voortgang van het onderwijsleerproces.
 • International School Almere is een snelgroeiende IB World School voor leerlingen met een internationale achtergrond, to become global citizens in a sustainable world.

Meesterbaan heeft sinds kort ook een app. Kandidaten die de app gebruiken kunnen nu vacatures bekijken, vacatures opslaan en reageren op berichten via de invalpool. De komende periode bouwen zij de app verder uit voor een optimale mobiele beleving. De App is beschikbaar in de Apple App Store en in de Google Play Store.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.