Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Conrector Onderbouw
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
24 juli 2018
Eind Datum
30 augustus 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Conrector
Provincie
Noord-Holland
Aantal uur per week
1,0 - 0,9 fte
Organisatie
Cygnus Gymnasium
Loon indicatie
Conform CAO-VO / schaal 13
Aanvang functie
In overleg
Website
Plaats
Amsterdam

Enthousiaste en kundige Conrector Onderbouw met eventueel een kleine lestaak

De functie
We zijn op zoek naar een conrector voor de onderbouw, die lid is van de schoolleiding en leerjaarcoördinatoren aanstuurt. De schoolleiding verdeelt onderling de beleidsportefeuilles op basis van affiniteit en ervaring.

Kennis en ervaring
De conrector:

 • heeft ervaring als conrector of in een gelijkwaardige functie
 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ervaring met het implementeren van onderwijsverandering en -vernieuwing
 • heeft affiniteit en ervaring met relevante  beleidsportefeuilles en is daardoor onmiddellijk inzetbaar op in ieder geval onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid

 
 

Vaardigheden en taken
De conrector:

 • weet mensen te (ver)binden en is zichtbaar in de school, toegankelijk en betrokken
 • geeft leiding aan leerjaarcoördinatoren en aan docenten
 • bevordert eigenaarschap en teamgeest van medewerkers en geeft hun de ruimte om zelf verantwoordelijkheden op te pakken
 • doet lesbezoek, neemt leerlingenquêtes af, voert functioneringsgesprekken met medewerkers in zijn afdeling
 • geeft leiding aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in lijn met het schoolplan en implementeert de ingezette onderwijsvernieuwing
 • bevordert een professionele cultuur in de school waarin het geven van constructieve feedback een belangrijke rol heeft
 • is toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar voor collega’s, leerlingen en ouders
 • draagt zorg voor de huidige gezonde en veilige situatie van onze school
 • bouwt contacten op en onderhoudt deze met de buitenwereld: de buurt, collega-scholen, universiteiten en hogescholen, de gemeente, organisaties/netwerken die interessant kunnen zijn voor onze school
 • adviseert en ondersteunt de rector
 • werkt systematisch en planmatig

 

Arbeidsvoorwaarden
De omvang van de functie is 1,0 fte inclusief een kleine lestaak of 0,9 fte.  De salariëring is conform directieschaal 13 zoals vermeld in de CAO-VO. Op de functie is de CAO-VO van toepassing. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar een vaste benoeming
in algemene dienst bij ZAAM.
 

De school
Het Cygnus Gymnasium is een jonge, eigenzinnige, goed presterende school met ongeveer 830 leerlingen, die midden in de samenleving staat. Ons gebouw, een monumentaal pand uit de vijftiger jaren, bevindt zich aan de Wibautstraat in Amsterdam.
We bieden uitdagend onderwijs, onze examenresultaten zijn uitstekend, de sfeer is goed en we zijn heel actief, zowel binnen als buiten de school. Er bestaat een laagdrempelige en goede relatie tussen leerlingen en docenten en onze Cygnianen hebben veel te kiezen: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. We werken vanuit een elektronische leeromgeving, iedere leerling beschikt over een laptop en docenten werken met een smartscreen.
 
Structuur
Op dit moment heroriënteert de school zich op een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. Tevens herijken we de onderwijsvisie voor de komende jaren. In de nieuwe organisatiestructuur is voorzien in een driehoofdige directie, bestaande uit een eindverantwoordelijke rector en twee conrectoren. Daarnaast experimenteren we binnen deze vorm vanaf komend schooljaar met leerjaarcoördinatoren.
 
Opdracht
Het Cygnus richt komend jaar nadrukkelijker zijn pijlen op het onderwijs van de toekomst. We formuleren nieuwe uitgangspunten voor lesinhoud en roosterbreedte. Hierdoor wordt het mogelijk onze getalenteerde leerlingen extra uitdaging op individueel niveau te bieden en meer ruimte en rust voor docenten te creëren. Dit past bij onze visie op de zelfstandige leerling die zich bewust is van zijn eigen rol in het leerproces.
 
Een tweede belangrijke verandering betreft de organisatie(cultuur) van de school. Veranderingen in de professionele organisatiecultuur, met als steekwoorden eigenaarschap en verantwoordelijkheid, dienen verder vorm te krijgen. Daarnaast verdient de verbetering van de organisatie aandacht: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen we verhelderen en goed beleggen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.