Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent drama
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
13 juli 2018
Eind Datum
3 augustus 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Drama
Provincie
Noord-Holland
Aantal uur per week
0,15
Organisatie
Fons Vitae Lyceum
Aanvang functie
medio oktober 2018
Website
Plaats
Amsterdam

Fons Vitae Lyceum uit Amsterdam zoekt een Docent drama per medio oktober 2018

Het Fons Vitae Lyceum te Amsterdam zoekt wegens zwangerschapsverlof per oktober 2018 voor een periode van ongeveer vier maanden een

docent drama 0,2 fte voor 4 onderbouwklassen.

Schoolprofiel
Het Fons Vitae Lyceum is een school van 1000 leerlingen voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Een school waar leerlingen worden gestimuleerd hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste
en verantwoorde wijze kunnen functioneren in de maatschappij. Onze school heeft een lange traditie waarin ‘betrokkenheid’ en ‘veiligheid’ sleutelwoorden zijn. De geschiedenis voert terug tot de oprichting in 1914 door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, 
oorspronkelijk als rooms-katholieke meisjesschool. In de lente van 2015 was de viering van het honderdjarig bestaan.

Het Fons Vitae lyceum is een begaafdheidsprofielschool; wij bieden maatwerk aan meer getalenteerde leerlingen, zowel binnen als buiten de les. Onze docenten werken samen in het project leerKRACHT, waarin onderling lesbezoek, gezamenlijke lesvoorbereiding en
het zoeken naar toepassingen van actuele onderwijskundige thema’s in de les speerpunten zijn. Op school werken we met de iPad in de klas, ondermeer om differentiatie binnen de les beter mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over de school ook even op onze website.

Wij zoeken een enthousiaste collega die:

– beschikt over een lesbevoegdheid voor het vak drama;
– bij voorkeur reeds leservaring heeft met ervaring op het gebied van differentiatie;
– in staat is om ook op basis van vakoverstijgende projecten onderwijs te verzorgen;
– de ambitie heeft zich verder te ontwikkelen binnen zijn/haar functie.

Onze school kent goede arbeidsvoorwaarden met salarisschalen van LB tot LD. Benoeming geschied in overleg.

Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam is een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers. Een school waar leerlingen gestimuleerd worden hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste en verantwoorde wijze kunnen functioneren in de maatschappij.

Van iedereen die bij onze schoolgemeenschap hoort, wordt verwacht:

· dat zij, ieder op eigen wijze, meewerken aan een veilige en gastvrije omgeving waar mensen respectvol met elkaar omgaan;

· dat zij op een open en actieve manier deelnemen aan het onderwijsproces en alles wat daaruit voortvloeit;

· dat zij naar elkaar luisteren, elkaar inspireren en van elkaar leren.

Wanneer mensen op deze manier met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken, kan de zorg geboden worden die kenmerkend is voor onze school.

Identiteit
We zijn een katholieke school waar iedereen welkom is, waar we naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook aandacht hebben voor levensvragen en ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. Deze zaken komen in allerlei (les)situaties in de school aan de orde, maar in het bijzonder in de godsdienstlessen. Leerlingen leren daar onder andere hoe zij betekenis kunnen geven aan levenservaringen om van daaruit hun leven in te richten.

Daarnaast willen wij onze leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere door maatschappelijke stages en/of actief bijdragen aan goede doelen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.