Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Gymdocent / Gymleerkracht
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
19 juli 2018
Eind Datum
19 september 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Vakleerkracht Gymnastiek
Provincie
zeeland
Aantal uur per week
0,2 WTF
Organisatie
Montessorischool de Kraal
Aanvang functie
Start schooljaar 201
Website
Plaats
Tholen

Voor 0,1 tot 0,2 WTF per week zoeken wij vanaf aankomend schooljaar een nieuwe gymleerkracht voor de groepen 1 tot en met 8 (4 klassen in totaal).

Montessorischool de Kraal in Tholen zoekt enthousiaste gymleerkracht
            
Voor 0,1 tot 0,2 WTF per week zoeken wij vanaf aankomend schooljaar een nieuwe gymleerkracht voor de groepen 1 tot en met 8 (4 klassen in totaal). Bij voorkeur op dinsdagochtend en donderdagochtend. 
 
Montessorischool de Kraal
Basisschool de Kraal is de plek op Tholen waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en hun talenten kunnen ontwikkelen. Een veilige en respectvolle omgeving waar kinderen zich uitgedaagd en vrij voelen om in hun eigen
tempo te werken.

Een school waar kinderen graag naar toe willen gaan!
Onze school geeft het onderwijs vorm vanuit een duidelijke visie op het kind, de ontwikkeling van het kind en op het onderwijs dat past bij het kind.
 
Redenen om voor de Kraal te kiezen
·       Kleine klassen, persoonlijke aandacht
·       Kinderen leren zelfstandig werken en verantwoording nemen
·       De montessorimethode brengt individueel talent tot bloei
·       Veilig schoolklimaat, prettige sfeer met actief anti-pestbeleid
·       Ontwikkeling in beeld via professioneel leerlingvolgsysteem
 
Onze school is een neutraal en bijzondere basisschool
Montessorischool de Kraal is een kleine basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Onze school heeft op het moment een team van 7 groepsleerkrachten, een intern begeleider en een schoolleider. Er zijn vier groepen bij ons op school; groep 1/2, groep 3/4,
groep 5/6 en groep 7/8.
 
Functieomschrijving
We zoeken een enthousiaste en betrokken gymleerkracht voor alle groepen van onze school. Ook de leerlingen van groep 1/2 volgen iedere week een gymles.
Onze gymleerkracht is in staat om kinderen te volgen en te benoemen wat de kinderen nodig hebben. We vinden het belangrijk dat hij of zij een positief pedagogische sfeer weet te scheppen, waarbij kinderen mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen, maar waar
kinderen ook de grenzen kennen: vrijheid in gebondenheid. Dit sluit aan bij de visie van Maria Montessori die wij als school uitdragen.
 
In overeenstemming met de beroepsstandaarden voor de leraar lichamelijke oefening, hecht onze school bij het vervullen van deze functie in het bijzonder veel waarde aan:
 
– Het zorgen voor een op samenwerking gerichte sfeer, waarin de gymleerkracht en zijn/haar leerlingen op een prettige en open   
  wijze met elkaar omgaan. Hij/Zij bevordert daarbij dat leerlingen ook zelfstandig die samenwerking en omgangsvormen met elkaar
  kunnen onderhouden.
– Het plannen, realiseren en evalueren van krachtige leeromgevingen in bewegings- en sportsituaties voor onze groepen en
  individuele leerlingen. Het begeleiden van leerlingen bij het zich eigen maken van de gestelde doelstellingen van het leergebied
  lichamelijke opvoeding.
– Het realiseren van een veilige en stimulerende leeromgeving in de gymlessen. Door leerlingen te stimuleren, te motiveren en te
  begeleiden, zorgt de gymleerkracht ervoor dat zij zich sociaal-emotioneel en moreel verder kunnen ontwikkelen.
– Een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de groepen. De gymleerkracht werkt overzichtelijk en zorgt ervoor dat de
  leerlingen voldoende houvast en structuur hebben om succesvol te kunnen leren. Binnen deze structuur wordt eigen inbreng van
  leerlingen gestimuleerd.
– Een goede communicatie en samenwerking met collega’s in overeenstemming met het beleid van onze school.
– Een goed en constructief contact met ouders/verzorgers en professionals buiten de onderwijsorganisatie die betrokken zijn bij de
  zorg voor de leerling. Hij/Zij werkt in voorkomende gevallen samen met speciale sportclubs en organisaties voor leerlingen die
  bijzondere zorg nodig hebben. De gymleerkracht verantwoordt zijn professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot een
  leerling aan ouders en andere belanghebbenden en past in gezamenlijk overleg indien nodig zijn werkwijze met die leerling aan.
– Het zorgen voor de kwaliteit van zijn / haar beroepsuitoefening en professionele ontwikkeling. Hij/Zij onderzoekt, expliciteert en
  ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar en hij verantwoordt de wijze waarop hij die in de
  praktijk brengt.

 

Functie-eisen
·       Diploma Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding op hbo-niveau (eerstegraads bevoegdheid)
·       Affiniteit met het werken binnen het basisonderwijs (ook groep 1/2)
·       Willen uitdragen van de visie van Maria Montessori bij de gymlessen
·       Talent in leerlingen zich veilig en op hun gemak laten voelen
·       Voorbeeld voor leerlingen in communicatie en omgangsvormen
·       Collegialiteit en betrokkenheid bij de school
·       Open staan voor feedback en een lerende houding
·       Zoekt proactief afstemming met vakleerkrachten van andere scholen en beheerders van gymzalen binnen gemeente Tholen

Het is een sterke pré wanneer onze nieuwe gymleerkracht beschikt over een certificaat om Rots & Water trainingen te geven. Het weerbaarheidsprogramma Rots & Water heeft een speciale plek gewonnen in onze school. Alle groepen zijn hier actief mee bezig. Ook
de leerkrachten integreren onderdelen van Rots & Water in de begeleiding van leerlingen. Dit willen we graag in onderlinge samenwerking met elkaar voortzetten.

 
 

Scholingsaanbod
De Kraal investeert in haar personeel!
·       Mocht u aan de gestelde functie eisen voldoen maar niet in het bezit zijn van een certificaat om Rots & Water training te geven, is de Kraal bereid u deze waardevolle cursus aan te bieden. De kosten zijn voor rekening van de Kraal.
 
Dienstverband
Tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris voor de functie van groepsleerkracht betreft schaal LA en is conform CAO-PO. De functie van groepsleerkracht bedraagt 0,1 tot 0,2 WTF (in onderling overleg vast te stellen) per week.
Bij voorkeur op de dinsdagochtend en donderdagochtend. 
 
 

Kleine klassen, persoonlijke aandacht
Kinderen leren zelfstandig werken en verantwoording nemen
De montessorimethode brengt talenten tot bloei
Ontwikkeling van kind in beeld via professioneel leerlingvolgsysteem
Ouders doen mee en beslissen mee
Continu rooster: lunchen op school

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.