Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Hoofd Financien en Huisvesting
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
11 juni 2018
Eind Datum
9 juli 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Manager Financien
Provincie
utrecht
Aantal uur per week
1
Organisatie
Niftarlake College
Aanvang functie
01-09-2018
Website
Plaats
Maarssen

Niftarlake College uit Maarssen zoekt een Hoofd Financien en Huisvesting per 01-09-2018

 
 
HOOFD FINANCIËN EN HUISVESTING                      1,0 FTE
Per 1 september 2018
 
 
Profiel
Ben jij een stevige sparringpartner voor management en directie, gaat jouw hart sneller kloppen van het onderwijs en beschik je over gedegen financiële ervaring? Ben je daarnaast doortastend en heb je ervaring in het managen van projecten? Dan is de positie
van Hoofd Financiën en Huisvesting bij het Niftarlake College in Maarssen wellicht jouw uitdagende volgende loopbaanstap!

 Functie
Als Hoofd Financiën en Huisvesting rapporteer je aan de rector en werk je nauw samen met de conrector en de afdelingsleiders van de verschillende afdelingen. Je bent verantwoordelijk voor het financiële beleid, de planning & control cyclus, de begroting en
het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het management. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het projectmanagement van huisvestingsprojecten, reken je scenario’s en business cases door en faciliteer je – in samenwerking met de facilitaire medewerker
– een optimale huisvesting voor het hedendaagse en toekomstige onderwijsbeleid.
Je functietaken zijn verder als volgt:
·       Adviseren van de directie over de jaarlijkse financiële cyclus.
·       Zorgdragen voor de begrotingsvoorbereiding, doen van voorstellen voor de conceptbegroting, beoordelen van de conceptbegrotingen en adviseren van de directie daarover.
·       Tijdens het lopende begrotingsjaar analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties voor de begroting en meerjarenplannen.
·       Doorrekenen van financiële consequenties en het formuleren van beleidsalternatieven.
·       Opstellen van relevante en voorspellende stuurinformatie voor het management, verzorgen van analyses en indien nodig doen van voorstellen voor wijzigingen in de conceptbegroting of beleidsalternatieven.
·       Voeren van voorbereidend overleg bij de opstelling van de conceptbegrotingen en meerjarenramingen met de sectordirecties en ondersteunen van de directie van de scholengemeenschap bij hun overleg met de sectordirecties.
·       Leveren van informatie/verantwoording voor de opstelling van de jaarrekening en onderhouden van het contact met de externe accountant.
·       Controleren van de besteding van gelden op doelmatigheid en rechtmatigheid en het doen van voorstellen ter verbetering.
·       Doen van voorstellen ten aanzien van financieringen, investeringen en overig financieel beheer.
·       Voeren van vooroverleg met de directie en het geven van advies met betrekking tot de vast te stellen personeelsformatie.
·       Berekenen van de onderwijsvraag.
·       Opstellen van een concept deel-formatieplan op basis van beleidsafspraken en koppelen van de formatie en begroting.
·       Ondersteunen van afdelingsleiders in het formatieproces en gedurende de planperiode verzamelen van relevante gegevens.
·       Formatieve en financiële consequenties aantonen van keuzes in het onderwijsbeleid.
·       Analyseren van en adviseren over risico’s binnen de personeels- en financiële formatie.
·       Voorbereiden, opstellen en bijhouden van het meerjarenonderhoudsplan.
·       Doorrekenen van scenario’s en business cases van voorgenomen investeringen in het kader van huisvesting en adviseren van de directie daarover.
·       Managen van huisvestingsprojecten, in samenwerking met de facilitair medewerker.

 

Kandidaat
 
o   HBO/WO-opleiding werk- en denkniveau.
o   Minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
o   Gedegen financiële kennis en ervaring met het zelfstandig voeren van de hele planning & control cyclus.
o   Kunnen fungeren als stevige en kritische gesprekspartner. 
o   Oog voor onderlinge verhoudingen en hier gemakkelijk in kunnen meebewegen.
o   In staat om op een effectieve wijze om te gaan met soms tegengestelde belangen en hierin te verbinden.
o   Bewust van het doel waar een school voor staat.
o   Staat ten dienste van het onderwijskundige proces.
o   Flexibele en proactieve instelling.
o   Ervaring in het managen van projecten.
o   Affiniteit met de publieke sector en het onderwijs.

 
 

Aanbod
·       Een bruto maandsalaris tot maximaal €4748 (schaal 11).
·       Ruim 10 weken verlof op jaarbasis.
·       7,4 % eindejaarsuitkering.
·       8% vakantiegeld.
·       Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
·       Stimulerende en inspirerende werkomgeving.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ruim 1600 leerlingen biedt klassikaal onderwijs maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium, het vak Communicatie en Cultuur en andere meer projectmatige onderwijsvormen. In de mavo zijn we dit jaar gestart met een vakoverstijgend project ‘Toekomst is Nu’ (TiN) en in ons nieuwe brugklasgebouw is een prachtig lab te vinden. Alle leerlingen in de onderbouw hebben inmiddels een iPad, straks ook in de bovenbouw.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten.

Ben je een Niftarlaker, dan ben je iemand met een open en ontwikkelingsgerichte houding. Je bent iemand die graag meedenkt over de gezamenlijke pedagogische aanpak van leerlingen en bereid is te reflecteren en te professionaliseren.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.