Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leerkracht in opleiding instroomgroep
Toegevoegd op
21 mei 2018
Eind Datum
1 oktober 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Groepsleerkracht
Provincie
Zuid-Holland
Organisatie
Bergse Zonnebloem 
Website
Plaats
Rotterdam

Bergse Zonnebloem  uit Rotterdam zoekt een Leerkracht in opleiding instroomgroep per

Leerkracht in opleiding (0,8fte) instroomgroep leerjaar 1
stageplek (betaald)
periode: 1 februari 2019 tot en met 19 juli 2019
werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag; woensdag zijn er geen leerlingen en werkt de leerkracht in opleiding aan onderzoek
Â
Daltonschool de Bergse Zonnebloem heeft voor de periode van 1 februari 2019 tot en met 19 juli 2019 een vacature van 0,8 fte voor een leerkracht in opleiding voor de instroomgroep leerjaar 1
Â
Schoolprofiel
Daltonschool de Bergse Zonnebloem is een groeischool in het Kleiwegkwartier. Per 1 oktober 2018 telt de school 16 groepen met 400 leerlingen.

De Bergse Zonnebloem is een lerende organisatie met een enthousiast, gemotiveerd team dat volop in ontwikkeling is en waarbij opbrengstgericht werken en de daltonvisie hoog in het vaandel staan. De school bevindt zich in een fase waarbij verantwoordelijkheden op verschillende lagen in de organisatie worden gelegd. Er wordt gewerkt met een managementteam van bouwcoÃrdinatoren en twee daltoncoÃrdinatoren.

De leerlingen uit de instroomgroep gaan vier dagen per week naar school. Op woensdag zijn de leerlingen vrij. De leerkracht in opleiding gebruikt de woensdag voor onderzoek en het voeren van intakegesprekken met nieuwe ouders.

Wij zoeken een leerkracht in opleiding die:

  • affiniteit heeft met het daltononderwijs en de principes kan onderschrijven
  • gedifferentieerd onderwijs wil en kan verzorgen
  • beschikt over goede contactuele eigenschappen
  • ouders ziet als partners bij de ontwikkeling van leerlingen
  • met respect omgaat met leerlingen en hen serieus neemt
  • open is naar collega's en ouders

Wij bieden de leerkracht in opleiding het volgende aan:

  • een stagebegeleider
  • gemotiveerde en behulpzame collegaâs
  • een veilige en goede werksfeer
  • een school die volop in ontwikkeling is en zal blijven

Nadere informatie en solliciteren:
Heb je interesse voor deze tijdelijke vacature neem dan contact op met
Ellen Dijkstra (e.dijkstra@bergsezonnebloem.nl) directeur ods de Bergse Zonnebloem.
Nadere informatie:
ods de Bergse Zonnebloem, Elektroweg 18, RotterdamÂ
010-4181977 of 06-23761114
www.bergsezonnebloem.nl

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.