Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Manager Onderwijs Onderbouw (M/V)- 1.0 fte -180517
Toegevoegd op
20 mei 2018
Eind Datum
31 mei 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Teamleider VO
Provincie
Noord-Brabant
Aantal uur per week
1
Organisatie
Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne
Website
Plaats
Deurne

Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne uit Deurne zoekt een Manager Onderwijs Onderbouw (M/V)- 1.0 fte -180517 per

Bij de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne ontstaat met ingang van augustus 2018 een vacature voor een

Manager Onderwijs/Kerngroepleider Onderbouw(M/V) – 1.0 fte
De te benoemen medewerker maakt deel uit van de schoolleiding.

De kerngroepleider is lid van de deelschoolleiding van het Hub van Doornecollege samen met andere kerngroepleiders. Elke kerngroepleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de deelschool en heeft hierover naast het informele overleg eenmaal per week formeel overleg binnen het kerngroepleidersoverleg. Bovendien is er periodiek een IVOD-overleg (en/of scholing) van alle kerngroepleiders met de directie. De rector/directeur is de leidinggevende van de kerngroepleiders.

De kerngroepleider heeft binnen zijn functie vier taakgebieden:
A. Leidinggeven aan een team van docenten (evt. oop primair), waaronder mentoren;
B. Coördineren van kerngroep- en/of deelschooloverstijgende onderwerpen;
C. Coördineren van onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten binnen de kerngroep;
D. Verzorgen van lessen.

De functieomschrijving is opgenomen in het functieboek van OMO (www.omo.nl -> functies -> manager onderwijs).

Het betreft een functie, met integrale verantwoordelijkheid, met een totale betrekkingsomvang van 1,0 fte. Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten een voorrangspositie hebben.

Uw profiel
Uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
– één of meerdere onderwijsbevoegdheden en ruime ervaring als docent in het VO-onderwijs;
– ruime ervaring met werken in een complexe onderwijsorganisatie;
– affiniteit met de doelgroep VMBO;
– leidinggevende kwaliteiten;
– stevige, doortastende en krachtige persoonlijkheid;
– deskundigheid op het gebied van onderwijsvernieuwingen;
– interesse in het aansturen van veranderingsprocessen;
– beleidsvisie op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie;
– Ervaring en/of affiniteit met aanname en inschrijvingsproces nieuwe leerlingen.

Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u invulling kunt geven aan:

– onderwijskundig leiderschap: u heeft een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden.
U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U toont durf, stelt heldere eisen en kent een grote mate van besluitvaardigheid;
Concreet betekent dit een stuwende kracht zijn in onderwijsontwikkeling door middel van het opstellen van plannen met werkwijze en werkverdeling en het bevorderen van het pedagogisch-didactisch klimaat.
– vermogen tot samenwerken: u behartigt de belangen van uw afdeling van het VMBO. U bent gericht op samenwerking (ook met kerngroepen van andere deelscholen). U weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen.
– aansturing personeel: concreet geeft u leiding aan een kerngroep van docenten. U voert hier de gesprekscyclus uit en draagt zorg voor werving en selectie van kerngroepleden. Bovendien draagt u bij aan deskundigheidsbevordering van docenten.
– organisatietalent: u bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
– communicatieve vaardigheden: u kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers staat bij u centraal.
Daarnaast bent u representatief en beschikt u over goede presentatievaardigheden.
– afstemming tussen onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding.
– vaardigheid in het aansturen en coachen van de kerngroep en individuele leden binnen de kerngroep;
– het leveren van een bijdrage aan het formatieproces op de deelschool;
– het beheer en bewaking van het budget voor de kerngroep.

Procedure
– De werving en selectie vindt plaats conform de daarvoor geldende procedure werving, selectie en benoeming kerngroepleider. Een beschrijving van deze procedure is op te vragen bij de afdeling personeelszaken van IVO-Deurne.
– Gesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats op 7 juni 2018. We verzoeken u om hier alvast rekening mee te houden in uw agenda.
– In aanvulling op bovengenoemde procedure wordt over continuering van de aanstelling na 1 jaar geoordeeld.

Inlichtingen omtrent de vacature
– Voor aanvullende informatie neemt u in eerste instantie contact op met de afdeling Personeelszaken van IVO-Deurne (tel. 0493-353474).
– Heeft u inhoudelijke vragen neemt u dan contact op met mevrouw Elke Oegema (rector) of Rutger van Deursen (directeur). Zij zijn bereikbaar via 0493-353470.

Solliciteren
– Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 31-05-2018 richten aan mevrouw Elke Oegema.
– Dit kan uitsluitend via het uploaden van uw gegevens op de website van www.omo.nl.
– Sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen.

De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne heeft vier deelscholen, een voor gymnasium/atheneum/havo (Peellandcollege)en twee voor vmbo (Alfrinkcollege en Hub van Doornecollege)en een voor praktijkonderwijs (De Sprong). De deelscholen hebben een echte streekfunctie in de Peel.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.