Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Montessori leerkracht middenbouw/bovenbouw
Toegevoegd op
18 juli 2018
Eind Datum
19 augustus 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Groepsleerkracht
Provincie
utrecht
Aantal uur per week
in overleg
Organisatie
Montessorischool Houten
Loon indicatie
volgens CAO PO
Aanvang functie
nieuwe schooljaar
Website
Plaats
Houten

Montessorischool Houten uit Houten zoekt een Montessori leerkracht middenbouw/bovenbouw per nieuwe schooljaar

Montessorischool Houten

Ons hechte team van gespecialiseerde leerkrachten biedt bevlogen en modern Montessori onderwijs aan zo’n 400 leerlingen uit heel de gemeente Houten, vanuit drie locaties: Korenmolen, Vikingenpoort, en Limes. De drie locaties vallen onder hetzelfde bestuur en
dezelfde schoolleiding, onderwijsinhoudelijk werken we als één school samen.
Wij werken volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori. Centraal daarin staat het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch, sociaal denkend mens. Daarbij spelen de vrije wil, keuzevrijheid,
talentontwikkeling, zelfstandigheid en (mede-)verantwoordelijkheid van het kind een belangrijke rol. Door het bieden van duidelijke grenzen en kaders (geen “vrijheid blijheid” maar “vrijheid in gebondenheid”) kan het kind veilig leren en geholpen worden om
“het zelf te doen”.

Montessorischool Houten is een dynamische school waar kinderen echt gezien worden en met plezier naar toe gaan. 

voor schooljaar 2018-2019 zijn we op zoek naar:  
  
leerkracht middenbouw, groep 3/4/5 of bovenbouw 6/7/8 

 • PABO diploma
 • Montessori bevoegdheid of bereidheid zich hierin te scholen

 
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:

 • Energie krijgt van het werken met kinderen
 • enthousiast is over het vak en van aanpakken houdt
 • open en helder communiceert naar collega’s en ouders, zowel mondeling als schriftelijk.
 • flexibel is en goed kan relativeren
 • een substantiële bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van onze montessorischool en aansluit bij de reeds vormgegeven inhoudelijke vernieuwingen en keuzes
 • montessori-ervaring heeft of bereid is zich daarin te scholen
 • met heterogene groepen heeft gewerkt
 • dagelijks reflecteert op het eigen handelen, bereid is en blijft om nieuwe dingen (samen met collega’s)  te leren
 • goed kan samenwerken met collega’s in de school, op de verschillende locaties en met de partners in ons montessori kind centrum.

Waar wil de school over 4 jaar zijn? 
 Onze ambitie is om in een groene omgeving ons Montessori Kindcentrum (MKC) verder tot ontwikkeling te brengen. Met het Montessori Kindcentrum Houten zijn wij een vertrouwde plaats waar opvoeding, onderwijs en opvang op een natuurlijke wijze verbonden worden.
Het team van Montessori Kindcentrum draagt met elkaar zorg voor een doorgaande ontwikkeling van elk kind. Vanuit respect voor onderlinge verschillen wordt ieder kind gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.
Montessorischool Houten zorgt al meer dan 30 jaar voor een onderscheidend onderwijsaanbod in gemeente Houten. De school  is een neutraal bijzondere basisschool met een eigen (ouder) schoolbestuur: Stichting Montessori Onderwijs Houten.
Onze school heeft op dit moment 375 kinderen verdeeld over drie locaties: Korenmolen, Vikingenpoort en Limes.
Onderwijsinhoudelijk werken we op alle locaties als één school op basis van eenzelfde opvoedkundige en onderwijskundige montessorivisie.
 
De missie van ons montessorionderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Om hiertoe te komen hanteren wij het basisprincipe van Maria Montessori ‘Help mij het zelf te doen’

 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.