Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Orthopedagoog/Psycholoog
Toegevoegd op
24 juli 2018
Eind Datum
2 september 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Orthopedagoog
Provincie
Noord-Holland
Aantal uur per week
0,9
Organisatie
SWV VO Waterland
Loon indicatie
11
Aanvang functie
1-11-2018
Website
Plaats
Purmerend

Orthopedagoog/psycholoog deskundige en coördinator VO loket

Het Samenwerkingsverband VO Waterland  is vanwege vertrek van één van onze
medewerkers op zoek naar een
 
Deskundige (orthopedagoog/psycholoog) voor het Loket VO Waterland
 
 
Functieomschrijving

 • Beoordeelt of dossiers t.b.v. TLV (toelaatbaarheidsverklaring voor Voortgezet Speciaal Onderwijs) aanvragen wettelijk verplichte informatie bevatten en adviseert aanvragende scholen en externe partijen hieromtrent
 • Draagt zorg voor inhoudelijke analyse van de TLV dossiers
 • Adviseert de TLV commissie en directeur van het samenwerkingsverband omtrent het al dan niet afgeven van een TLV en plaatsing van leerlingen op Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
 • Onderhoudt contact met ketenpartners en specialisten
 • Voert overleg met scholen, ouders, leerlingen en externe partijen en adviseert hen over ondersteuningsmogelijkheden binnen en buiten regulier onderwijs
 • Voert zo nodig aanvullende diagnostiek uit
 • Vervult een centrale rol in het beleid van het samenwerkingsverband om thuiszitten van leerlingen te voorkomen:
 • Neemt deel aan het regionale thuiszittersoverleg met leerplichtambtenaren
 • Registreert en verzamelt gegevens m.b.t. thuiszittende leerlingen en werkt hierbij nauw samen met leerplichtambtenaren
 • Stimuleert scholen en ketenpartners tot onderling samenwerken t.b.v. de leerling

Competenties

 • Master afgestudeerd psycholoog of orthopedagoog met een aantekening psychodiagnostiek
 • Heeft affiniteit met het onderwijs
 • Heeft brede kennis van het vakgebied van onderwijs en jeugdzorg
 • Heeft kennis van de sociale kaart (regionaal en nationaal)
 • Heeft kennis van wet- en regelgeving
 • Is in staat (in een gesprek) de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en de school vast te stellen
 • Is creatief, denkt ‘out of the box’ en heeft analytisch denkvermogen
 • Is flexibel, stressbestendig, accuraat en kan prioriteiten stellen
 • Heeft mondeling en schriftelijk goede contactuele eigenschappen
 • Is in staat naast zelfstandig te werken, ook samen te werken met collegae, ketenpartners, ouders en leerlingen

 

 
Wij bieden

 • Een dienstverband van 36 uur per week (1 voltijd of 2 deeltijdmedewerkers)
 • Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast
 • Een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • Op deze functie is schaal 11 van de CAO-VO van toepassing

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.