Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
RVE-manager Kind/Jeugd
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
27 juli 2018
Eind Datum
27 augustus 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Management en Organisatie
Aantal uur per week
1
Organisatie
Heliomare
Loon indicatie
DD
Aanvang functie
direct
Website
Plaats
Wijk aan Zee

RVE-manager bij Heliomare Kind/Jeugd voor de doelgroep Ernstig Meervoudig Beperkt. Het betreft in eerste instantie een dienstverband van een jaar.

Functie inhoud
Het managementteam van Heliomare bestaat uit tactisch (RVE-)managers die de verbindende schakel zijn tussen bestuurder en de teams. Elke manager is verantwoordelijk voor een eigen eenheid en heeft daarnaast een aantal overstijgende portefeuilles. Als team is
het management samen verantwoordelijk voor het geheel. De resultaatverantwoordelijke eenheden worden verdeeld onder 14 RVE-managers die de tactische managementlaag zullen vormen. De omvang van een RVE is afhankelijk van complexiteit en omvat bij benadering
tussen de 80 en 100 medewerkers.
De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategische agenda en spreekt de doelstellingen af met de RVE-manager. De RVE-manager is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen en de wijze waarop de doelen behaald worden.

Je profiel
Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
Daarnaast beschik je over ruime leidinggevende ervaring en heb je brede kennis en inzicht in het onderwijsveld, bij voorkeur aangevuld met kennis in de zorg. Ervaring met de doelgroep strekt tot aanbeveling.
Je hebt het vermogen om abstract en analytisch te denken, je weet hoe teamdynamiek werkt en je kunt daarop sturen.
Bij het toewerken naar zelforganisatie past een leider die vooral ondersteunt en faciliteert zodat teams meer mogelijk kunnen maken voor hun cliënten/leerlingen. Hij/zij zorgt er mede voor dat de organisatie financieel gezond is en werkt binnen strategische
kaders. Daartoe leggen de teams aan hem/haar verantwoording af over hun teamprestaties, met name als het gaat om kwaliteit en veiligheid van dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Hij/zij is integraal eindverantwoordelijk voor zowel bedrijfsvoering als veiligheid, kwaliteit van zorg/dienstverlening/onderwijs en tevredenheid van cliënten/leerlingen en medewerkers voor zijn/haar eenheid. De manager wordt hierbij tot 2020 ondersteund door
teammanagers.
De manager stimuleert de zelfstandigheid van de teams en helpt de medewerkers uit de teams zich daarin te ontwikkelen. Daarbij past enerzijds een zekere afstand tot de teams om hen de professionele ruimte te laten die wenselijk is en anderzijds voldoende nabijheid
en zichtbare betrokkenheid bij medewerkers en cliënten/leerlingen. Dit vereist een zorgvuldig balanceren en bewustzijn van de eigen invloed door middel van voorbeeldgedrag.
Daarnaast heeft hij/zij in samenwerking met de teams een verbindende rol naar zowel interne als externe partners, steeds ten dienste van zowel de klant, de eigen eenheid als Heliomare in haar geheel als de regio.
Samen met zijn/haar collega managers en de bestuurder draagt hij/zij bij aan de vitale en gezonde ontwikkeling van de organisatie binnen de afgesproken strategische kaders.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO. De functie is ingedeeld in schaal DD.

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Wij bieden onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast ondersteunen we ook docenten van het regulier primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-opleidingen bij passend onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.