◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Aanvraagperiode EFRO subsidies voor Noord-Nederland verlengd
Aanvraagperiode EFRO subsidies voor Noord-Nederland verlengd
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) meldt dat aanvraagperiode voor de subsidies Valorisatie, Proeftuinen, Kennisontwikkeling, Human Capital en Open Innovatie Call is verlengd. De deadline is nu 30 april 2019. Daarnaast zijn de budgetten voor de regelingen Valorisatie en Proeftuinen gericht op CO2-reductie (doelstelling D), beide met € 2 miljoen verhoogd, naar respectievelijk € 9 miljoen en € 4,5 miljoen.
De subsidieregeling Valorisatie 2018 heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en / of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.
In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen. Met de nieuwe of verbeterde proeftuinen besparen innovatieve mkb’ers in Drenthe, Fryslân en Groningen tijd en geld en komen nieuwe producten gemakkelijker én sneller op de markt.
De subsidie van Kennisontwikkeling 2018 is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere mkb’ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Zo versterkt de Kennisontwikkeling 2018 de kennispositie van het Noorden. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor twee typen projecten, namelijk voorwaardenscheppende projecten en kennisontwikkelingsprojecten.
De call Human Capital is primair gericht op projecten die de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel krijgen, vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af stemmen en/of de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig maken. Hierbij is de behoefte van het MKB in Noord-Nederland leidend.
Met de Open Innovatie Call verstrekt SNN subsidie aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor een gezamenlijk initiatief dat het in zich heeft om een reeks samenhangende innovaties voort te brengen.
Regeling(en):
– OP EFRO Human Capital 2018 Noord-Nederland

 

 

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.