◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Budgetten Orange Knowledge Programme 2018-2022 gepubliceerd
Budgetten Orange Knowledge Programme 2018-2022 gepubliceerd
Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het Orange Knowledge Programme 2018-2022 (OKP) gewijzigd. Het gaat met name om de budgetten die voor het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld zijn voor de verschillende subsidiemogelijkheden binnen het programma. Voor de individuele beurzen, maatwerk groepstrainingen en institutionele samenwerkingsprojecten is in totaal € 44.005.000 beschikbaar. Voor alumni activiteiten bedraagt het budget voor heel 2019 € 50.000.
De wijzigingen betreffen o.a. een toevoeging aan de alinea ‘landenlijst’, waarin de landen in categorie A het meest prioritair zijn, gevolgd door de landen in categorie B en tot slot de landen in categorie C, een vervanging van ‘Multi Annual Strategic Plan (MASP)’ door ‘Meerjaren LandenStrategie (MLS) en een aantal criteria.
Het budget van € 44.005.000 wordt als volgt verdeeld:

Voor individuele beurzen:

Short Courses: € 3.828.000, waarvan € 478.000 beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven in de regeling;
Masters: € 15.077.000, waarvan € 1.577.000 beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Masters aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven in de regeling;

Voor maatwerk groepstrainingen:

Opfriscursussen: € 0;

Tailor-made trainingen: € 3.000.000,

Tailor-made trainingen Plus: € 1.125.000, verdeeld over vier openstellingen:
één openstelling van € 400.000,
één openstelling van € 300.000,

één openstelling van € 225.000,

één openstelling van € 200.000;

Voor institutionele samenwerkingsprojecten: € 26.500.000, verdeeld over 20 openstellingen:

één openstelling van € 700.000;
één openstelling van € 800.000;
één openstelling van € 900.000;
vijf openstellingen van € 1.000.000;

één openstelling van € 1.100.000;

twee openstellingen van € 1.200.000;

één openstelling van € 1.300.000;

vijf openstellingen van € 1.500.000;

één openstelling van € 2.100.000;

één openstelling van € 2.300.000;
één openstelling van € 2.400.000.

Het OKP 2018 – 2022 is een kennisontwikkelingsprogramma dat subsidie biedt voor het aanbieden van individuele beurzen, maatwerk groepstrainingen, institutionele samenwerkingsprojecten en alumni activiteiten. Het programma wil bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijsprogramma’s die niet discrimineren op basis van geslacht, ras, etnische afkomst, religie, seksualiteit of andere kenmerken. Vraaggerichtheid, eigenaarschap en aansluiting bij de prioriteiten van het buitenlandbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staan centraal.

Regeling(en):
– Orange Knowledge Programme 2018 – 2022 Individuele beurzen
– Orange Knowledge Programme 2018 – 2022
– Orange Knowledge Programme 2018 – 2022 Maatwerk Groepstrainingen
– Orange Knowledge Programme 2018 – 2022 Institutionele Samenwerkingsprojecten
– Orange Knowledge Programme 2018 – 2022 Alumniactiviteiten

 

 

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.