◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
€ 2 miljoen voor regeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (OCW) heeft de Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar gepubliceerd. Doel is om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan volgen. Voor subsidieverstrekking in 2019 kunnen aanvragen worden ingediend vanaf het moment waarop de onderwijsassistent is gestart met de opleiding tot leraar, tot en met 15 oktober 2019.
Voor 2020 kunnen aanvragen worden ingediend vanaf 16 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. Voor 2019 en 2020 is voor elk jaar € 1 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar voor een periode van maximaal vier jaar. Per bevoegd gezag is er subsidie beschikbaar voor maximaal drie onderwijsassistenten.
De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
Regeling(en):
– Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.