◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Eerste ronde 2019 Promotiebeurs voor leraren open voor aanvragen
De eerste ronde voor 2019 van de NWO call Promotiebeurs voor leraren is opengesteld voor aanvragen. Bevoegde leraren in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen tot en met 15 januari 2019 een aanvraag indienen voor de beurs. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 4,5 miljoen. Doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk.
Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.
Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van een contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling. Bij voldoende kwaliteit kunnen ongeveer 25 studiebeurzen worden toegekend.
Regeling(en):
– NWO Promotiebeurs voor leraren

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.