◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Kwaliteitsborging bestuur en intern toezicht onderwijs, kamerbrief

23 juni 2017 ……In deze brief zal ik, mede namens de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, beschrijven wat er al gebeurt aan
professionalisering en kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht in de
verschillende onderwijssectoren en in ons beleid. Daarbij schenk ik, zoals
toegezegd, aandacht aan wat nog geleerd kan worden van andere semipublieke
sectoren. Ten slotte zal ik, zoals eveneens toegezegd, ingaan op mijn rol bij de
benoeming van de leden van de raden van toezicht van openbare universiteiten
en academische ziekenhuizen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker

 

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.