◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Limburgse subsidie voor verkeerseducatie weer geopend voor aanvragen
De provincie Limburg wil de praktische verkeerseducatie aan scholieren blijven bevorderen. Ook dit jaar kunnen gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten hiervoor weer een aanvraag indienen. De uiterste indiendatum is 30 juni 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 304.000.
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de in de richtlijnen Permanente Verkeerseducatie (PVE) omschreven activiteiten.
Voor het indienen van een aanvraag moet een verkeerseducatie-convenant gesloten zijn met één of meer scholen. Voor basisscholen is dit een VEBO-convenant, voor het voortgezet onderwijs een VEVO-convenant. In het convenant is afgesproken dat de school in elke schoollocatie waarvoor subsidie gevraagd wordt een leerkracht aanwijst als verkeerscoördinator. Deze neemt deel aan het verkeerseducatienetwerk en zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de verkeerseducatie. Het convenant moet door alle partijen ondertekend zijn.
De subsidie is bedoeld om de afspraken in het convenant uit te voeren. Daarnaast kan de aanvrager nog subsidie aanvragen voor een zogenaamd werkbudget: een extra bedrag voor praktische verkeerseducatie voor scholen.
Regeling(en):
– Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2017-2020 Limburg

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.