◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Marktonderzoek Ziekteverzuimverzekering als alternatief voor het Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds verandert en verdwijnt, de premies stijgen door! De complexe administratie voor het indienen van claims en het verwerken van dossiers gaat steeds moeizamer. Belangrijker nog is dat bij uitval er vaak al niet of nauwelijks wordt vervangen, dit in verband met de zeer beperkte beschikbaarheid van vervangende leerkrachten en vereiste ‘bewijslast’ van uitval.

Met andere woorden, wel premie betalen maar geen vervanging!! Dit is een onhoudbare situatie en tijd voor verandering! 1 januari 2020 is het volgende moment om uit te treden. Wat zijn de alternatieven voor het Vervangingsfonds? Overzicht premieontwikkeling:

2017 2018 2019
Bijdrage VF                      4,85% 5,85% (plus 20%) 6,1% (plus 5%)
Verzekeringsopties 2017 2018 2019
Wachtdagen 14 3,00% 3,63% (plus 21%) 3,85% (plus 6%)
Wachtdagen 42 2,04% 3,03% (plus 48,53%) 3,25% (plus 7%)
Stop loss 80 0,45% 0,63% (plus 40%) 0,85% (plus 34%)
Stop loss 100 0,05% 0,33% (plus 660%) 0,55% (plus 66%)

Past de huidige vorm van financieren nog wel bij het (personele) risico binnen uw organisatie?

In veel gevallen is het financieel aantrekkelijk om uit het Vervangingsfonds te treden en het financiële risico onder te brengen in de private verzekeringsmarkt. De voordelen van een regeling in de private verzekeringsmarkt:

 • De financiële besparing kan oplopen tot wel 60% van de huidige bijdrage VF;
 • Eenvoudig ziekmelden (geen gedoe met administratie);
 • Directe relatie tussen schade (loon werknemer) en uitkering (geen gedoe met uitbetalingen);
 • Geen aanvullende bewijslast bij uitkeringsrecht
 • Cofinanciering van interventies en re-integratie
 • En indien van toepassing integrale koppeling ziekteverzuim en WGA.

Het Vervangingsfonds stelt voorwaarden aan uittreden. U wilt dat uw organisatie en het onderwijs er beter van wordt, Synck Company kan u ondersteunen met:

 • Onderzoek en advies over verschillende verzekeringsopties door middel van een breed marktonderzoek (alle relevante verzekeraars worden betrokken)

doel marktonderzoek

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

Varianten Ziekteverzuimverzekering

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de WULBZ en Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Conventionele verzekering
 2. Stop Loss-verzekering

Bij de Conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd (dagen), waarbij met u een eigen risicotermijn per ziektegeval (en per werknemer) wordt overeengekomen.

Bij de Stop Loss-verzekering geldt een eigen risico in geld (eigen behoud). Als het totale bedrag dat u als organisatie in een jaar in verband met ziekte aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan komt het bedrag boven deze grens voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van de verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden ten aanzien van de wachttijd, het verzekerde percentage van de loonsom en de hoogte van het eigen behoud.

Uit te voeren werkzaamheden

De door Synck uit te voeren werkzaamheden zijn de volgende:

 • Telefonische bespreking met u over de uitgangspunten van het onderzoek;
 • Informatievoorziening over relevante wettelijke bepalingen;
 • Uitzetten marktonderzoek bij alle relevante verzekeraars;
 • Beoordelen/vergelijken offertes verzekeraars;
 • Voeren van onderhandelingen met verzekeraars;
 • Advies/rapportage omtrent aanbod en oplossing;
 • (Eventueel) ondersteuning bij implementatie en interne communicatie

Vergoeding onderzoek

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de voorwaarden. In veel gevallen kunnen wij het onderzoek kosteloos of op basis van een gereduceerde vergoeding voor u uitvoeren.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:

Bert Fieret, Senior Risk Consultant

Synck Company B.V.

Telefoonnummer         :           06 – 211 502 31

E-mailadres                 :           bert.fieret@synckcompany.nl

Website                       :           www.synckcompany.nl/onderwijs

Over Synck Company B.V.

Synck Company B.V. is een onafhankelijk gespecialiseerd risicoadviseur die werkgevers helpt bij het inzichtelijk maken en beheersen van personele risico’s. Dat doen wij op basis van een gedegen analyse van de bestaande situatie, audits op de bestaande processen en procedures, een onafhankelijk advies en door middel van oplossingen vooral gericht op preventie en beheersing van deze risico’s.

Daarnaast worden alle mogelijkheden verkend van financiering van de investeringen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om de relevante uitvoeringstaken over te dragen aan Synck Company B.V. De primaire focus ligt hierbij op de sociale zekerheid te weten inkomensvoorzieningen, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.