◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Nieuwe subsidieronde voor kort praktijkgericht onderwijsonderzoek
De vijfde subsidieronde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor kortlopend praktijkgericht onderzoek is geopend. In deze ronde kunnen consortia van praktijkprofessionals uit het onderwijs en onderzoekers een subsidieaanvraag indienen voor een kort praktijkgericht onderzoek dat voortbouwt op eerder door het NRO gefinancierd onderzoek.

Doel is dat het onderzoek antwoorden helpt te vinden op vraagstukken uit de onderwijspraktijk en daarmee bijdraagt aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Voor deze subsidieronde zijn geen specifieke thema’s geselecteerd. Wel wil het NRO dat consortia in deze ronde voortbouwen op bestaande kennis. Bestaande en afgeronde, door het NRO gefinancierde onderzoeksprojecten vormen input voor aanvragen. Dit zijn onderzoeken die gehonoreerd zijn binnen de programma’s van het NRO voor fundamenteel, beleidsgericht of praktijkgericht onderzoek. Het kan gaan om zowel empirische onderzoeken als overzichtsstudies.

De financiering kan worden aangevraagd voor het primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De onderzoeken kunnen zich richten op een van deze sectoren of sectoroverstijgend zijn.

Twee fasen-procedure

De procedure bestaat uit de volgende twee fasen:

  1. Consortia van onderwijsinstellingen en onderzoekers dienen een beknopte startaanvraag in voor een kortlopend onderzoek (18 maanden) naar een vraagstuk dat in de onderwijspraktijk speelt en dat voortkomt uit eerder door het NRO gefinancierd onderzoek. Het NRO selecteert uit de aanvragen de 30 beste ideeën. Deze consortia krijgen elk 20.000 euro om hun idee verder uit te werken.
  2. De 30 consortia dienen een uitgewerkt onderzoeksvoorstel in. Deze worden door het NRO beoordeeld en uiteindelijk krijgen de meest veelbelovende consortia (maximaal 22) een subsidie van 100.000 euro om hun onderzoeksproject uit te voeren.

Belangrijke data

  • Intentieverklaringen moeten 6 juni 2019 (uiterlijk 14.00 uur) binnen zijn. Consortia hebben tot 12 september 2019 (uiterlijk 14.00 uur) de gelegenheid om een beknopte startaanvraag te schrijven.
  • Begin januari 2020 wordt bekend welke consortia hun idee verder mogen uitwerken. Zij hebben daar vervolgens de tijd voor tot 19 mei 2020. De uitgewerkte plannen worden dan beoordeeld en rond september 2020 kunnen de geselecteerde projecten van start gaan.

Meer informatie

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.