◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Opnieuw subsidie voor vrijroosteren leraren in po en vo
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) meldt dat er per direct aanvragen kunnen worden ingediend in het kader van het Besluit vaststelling beleidskader vrijroosteren leraren Fase II 2019-2021.
Dit (overigens nog niet officieel gepubliceerde) besluit vervangt de Beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019 (BVL). Er is een budget van € 5.816.000 beschikbaar voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.
Aanvragen kunnen worden ingediend door bevoegde gezagen in het primair- en voortgezet onderwijs. Van een bevoegd gezag mogen leraren van meerdere scholen deelnemen aan de activiteiten. Minimaal één van de scholen moet in dat geval een school met veel achterstandsleerlingen zijn. Een bevoegd gezag dat al subsidie heeft ontvangen voor de periode 2017-2019 komt niet in aanmerking.
De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar worden vrijgeroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen. Aanvullend kan maximaal 20% van de subsidie worden besteed aan activiteiten die gericht zijn op onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is maximaal € 290.800 per bevoegd gezag voor twee schooljaren.
Aanvragen kunnen van 14 juni tot en met 15 september 2019 worden ingediend. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
Zie voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/v/vrij-roosteren-leraren

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.