◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Pilot voor pro/vmbo-onderbouwklassen gepubliceerd
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van OCW heeft de Beleidsregel pilot pro/vbo gepubliceerd. Scholen in het praktijkonderwijs (pro) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kunnen zich tot en met 31 januari 2019 aanmelden voor een pilot met gemengde onderbouwklassen. Er kunnen maximaal 30 scholen deelnemen aan de pilot. Een aanvraag wordt gezamenlijk door de bevoegde gezagsorganen van een pro-school en van een school voor vbo ingediend.
Doel van de Beleidsregel pilot pro/vbo (praktijkonderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs) is om een pilot in te richten, op basis waarvan de aangewezen combinaties, een gemengde onderbouwklas in het pro en vbo kunnen aanbieden, waarin een combinatie van pro en vbo wordt aangeboden. De pilot beoogt scholen meer ruimte te geven om maatwerk te leveren voor leerlingen, van wie bij aanvang van hun eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs niet meteen duidelijk is of zij beter tot hun recht komen in het pro dan wel in het vbo.
Op 1 maart volgend jaar zal bekendgemaakt worden welke 30 scholen mee mogen doen aan de pilot.
Regeling(en):
– Beleidsregel pilot pro/vbo

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.