◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Speciale bijtelling van 7% voor de fiets van de zaak

Speciale bijtelling van 7% voor de fiets van de zaak. Eén van de manieren om fileleed te verminderen en het doel van de overheid – om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten – te behalen.

Het wordt al jaren steeds drukker op de weg. En we kunnen onze lol op, want het gaat de komende jaren nog drukker worden. Jezelf verplaatsen van a naar b duurt aanzienlijk langer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde reistijd nam volgens de ANWB met ongeveer 20% toe, maar onderhand zijn we het fileflirten wel een beetje zat. Het aanleggen van extra rijstroken lijkt de meest simpele oplossing. Dit ligt echter haaks op het doel van de overheid om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

Goed alternatief

Duurzaam openbaar vervoer lijkt daarom een goed alternatief. Treinen, bussen, trams en metro’s kunnen veel passagiers tegelijkertijd vervoeren tegen steeds minder milieubelasting. Daarom wil het kabinet de komende jaren fors in het openbaar vervoer investeren, door meer treinen te laten rijden en het aantal fietsenstallingen bij stations uit te breiden. Toch kiezen nog steeds veel Nederlanders voor de auto als ze naar het werk gaan. Mede om die reden wil de Nederlandse overheid ons land ook fietsvriendelijker maken.

Voordelen van de fiets

Het gebruik van de fiets biedt namelijk allerlei voordelen ten opzichte van de auto. Mensen die regelmatig fietsen hebben een betere weerstand en minder last van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of obesitas. Het draagt verder bij aan een beter milieu en als meer mensen op de fiets naar hun werk gaan in plaats van met de auto zijn er minder files.

Administratieve rompslomp

Op het moment dat je als werknemer nu een fiets van de zaak regelt, dan mag deze ook voor privé doeleinden gebruikt worden. Echter moet dan wel precies bijgehouden worden hoeveel kilometers er gefietst wordt en welk voordeel je hiervan ondervindt. Hier mogen dan alle kosten, zoals onderhoud, reparatie en eventueel stroomgebruik in het geval van een elektrische fiets vanaf getrokken worden. Vorig jaar heb ik al eens een artikel gewijd aan de administratieve rompslomp van de fiets van de zaak. Deze papierwinkel vormt voor veel werknemers een barrière om gebruik te maken van de fiets van de zaak.

Oogappeltje van het kabinet

Een andere manier om het fileleed te verminderen en het doel van de overheid – om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten – te behalen is de fiets van de zaak. Eén van de oogappeltjes die het huidige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. Een fiets van de zaak aanschaffen wordt namelijk makkelijker door een nieuwe bijtelling van 7% speciaal voor fietsen die de papierwinkel van nu vervangt. De nieuwe regels moeten ingaan op 1 januari 2020 en het makkelijker maken om een fiets van de werkgever privé te gebruiken. Een fiets kan met deze regeling dezelfde status krijgen als de leaseauto.

Rekenvoorbeeld

De bijtelling voor een gewone fiets van €600 komt neer op €1,33 euro per maand.
Voor een e-bike met een waarde van €2.000 kost het dan €4,33 tot €5,75 per maand.

Op die manier wordt het een stuk aantrekkelijk voor werknemers om op de fiets naar het werk te komen. Door de forfaitaire bijtelling, waarbij de leasefiets naast de auto van de zaak gebruikt mag worden, kan het aantrekkelijker worden voor werknemers om een aantal dagen in de week op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

Optimaal benutten

Naast de vereenvoudiging van de fiets van de zaak middels een vaste bijtelling, wordt er met werkgevers gesproken over hoe de huidige bestaande fiscale regelingen zo optimaal mogelijk benut kunnen worden. Zo kunnen werkgevers een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer vergoeden aan werknemers die op de fiets naar het werk komen. In veel gevallen gebeurt dit echter nog niet. Daarnaast hebben veel werkgevers de huidige fietsregeling onder de werkkostenregeling afgeschaft.

Privévoordeel fiets van de zaak

Volgens de staatssecretaris kunnen duidelijke en eenvoudig toepasbare regels om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een ter beschikking gestelde fiets bijdragen aan het aantrekkelijker maken van een leasefiets van de zaak. Bij een regeling voor leasefietsen kunnen werkgevers, afhankelijk van de vormgeving en de keuzes van de werknemers, een fiets aan werknemers ter beschikking stellen met geen of een relatief kleine impact op de vrije ruimte.

Extra forensen op de fiets

Het stimuleren en intensiveren van het fietsgebruik is ook voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke aangelegenheid, aangezien woon-en werkverkeer een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse mobiliteit vormt. Staatssecretaris Van Veldhoven verwacht dat de overheid in samenwerking met de werkgevers een substantiële bijdrage gaat leveren aan de doelstelling om 200.000 extra forensen op de fiets te krijgen.

Grote groep potentiële fietsers

Uit onderzoek van TNO blijkt dat meer dan de helft van de automobilisten die op een befietsbare afstand van het werk woont de fiets overweegt als alternatief. De groep potentiële fietsers is dus groot in Nederland en zoals het Nederlanders betaamt blijkt de portemonnee de gevoelige plek om werknemers over de streep te trekken.

Gecombineerde maatregelen

Een beleid waarin verschillende maatregelen gecombineerd aangeboden worden heeft de meeste kans van slagen. Aanpassen van de woon-werkvergoeding, het aanscherpen van het parkeerbeleid ten gunste van de fiets, het verbeteren en uitbreiden van de fietsinfrastructuur en het stimuleren van het gebruik van de elektrische fiets lijken het grootste effect te hebben.

Voor nu is het afwachten hoe de nieuwe bijtelling voor de fiets en andere investeringen door de potentiële fietsers wordt ontvangen.

Auteur: Ferry Zweerink

Zie ook:

https://www.quoratio.nl/bijtelling-fiets-van-de-zaak/

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.