◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Subsidiebedragen bekend voor aanvullende bekostiging techniekonderwijs 2019
De subsidiebedragen voor het tweede jaar van de aanvullende bekostiging techniek (fase 1: aanloopfase) en voor de regioplannen zijn bekend (fase 2: transitiefase).

Fase 1: aanloopfase

In september 2018 heeft het bevoegd gezag van vmbo-scholen voor elke bovenbouwleerling (leerjaar 3 en 4) in de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Mobiliteit en Transport (M&T) van de beroepsgerichte leerwegen een bedrag gekregen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

In maart 2019 krijgen deze profielen nog een bedrag. Voor elke leerling in leerjaar 3 en 4 van de profielen BWI, PIE en M&T krijgt het bevoegd gezag van de vmbo-school € 2650,-. (GL € 1325,- per leerling). Ook leerlingen in het VSO die zijn ingeschreven in een van deze profielen tellen mee. Uitgangspunt is de leerlingtelling van 1 oktober 2018.

Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aanschaffen van inventaris en materiaal, inzetten van personeel, vergroten van de instroom van leerlingen, aantrekken en professionaliseren van leraren en het verbeteren van de aansluiting met mbo en bedrijfsleven.

Fase 2: transitiefase

Voor de regioplannen in techniekregio’s is maximaal € 15.895,- per leerling voor 4 jaar (BB- en KB-leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) en € 7.947,50 per leerling voor 4 jaar (GL leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) beschikbaar.

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende techniekprofielen. Ook voor deze subsidie tellen VSO-leerlingen die zijn ingeschreven in een technisch profiel mee. Dit bedrag wordt in 4 jaar uitbetaald, de eerste betaling is in het eerste kwartaal van 2020.

Subsidie aanvragen in maart

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door een penvoerder die optreedt namens een regio. Een regio bestaat tenminste uit twee vmbo-scholen, één mbo-instelling, bedrijven en/of lokale overheden. Verplicht onderdeel van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan en een begroting. Gebruik hiervoor de formats.

Regioportretten

Op basis van de vooraanmelding zijn regioportretten opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de regio’s compleet zijn kan de penvoerder eventuele aanvullingen en wijzingen van de samenstelling via de e-mail doorgeven aan bijeenkomsten@sterktechniekonderwijs.nl.

Het gaat vooral om de deelname vanuit het technisch vmbo omdat deze leerlingen worden meegerekend voor het bepalen van het maximum subsidiebedrag. In januari en februari kunt u uw conceptplan voorleggen aan DUS-I. Stuur uw conceptaanvraag op via ocwsubsidies@minvws.nl. DUS-I zal inhoudelijk toetsen of de conceptaanvraag inhoudelijk voldoet aan het beoordelingskader.

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.