◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant opnieuw gewijzigd
Met de subsidieregeling buurtfonds wil Noord-Brabant de leefbaarheid in de provincie vergroten. Vanuit de paragraaf Buurtnatuur en water kan voortaan ook subsidie worden verstrekt voor het aanleggen van groene daken met minimaal drie eigenaren. De paragraaf Schoolpleinen voor de toekomst is langer geopend. Aanvragen kunnen nu tot en met 13 december 2022 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze paragraaf is verhoogd tot € 3,5 miljoen.
De subsidie voor groene daken vervangt de subsidiemogelijkheid voor het vergroten van waterbewustzijn. Groene daken zijn daken met een dakbedekking van levende planten. De subsidie is 60% van de subsidiabele kosten. Indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken minder dan 200 m2 bedraagt, is de bijdrage maximaal € 5.000. Er kan maximaal € 10.000 worden verstrekt, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken meer dan 200 m2 bedraagt. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt in totaal € 180.000. Vanuit de paragraaf Buurtnatuur en water kan verder nog subsidie worden aangevraagd voor het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in de buurten en het stimuleren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren.
De paragraaf Schoolpleinen van de toekomst is bestemd voor projecten gericht op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen, met een doelstelling op het gebied van onderwijs. De bijdrage is 70% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 14.000 per project.
De Subsidieregeling buurtfonds wordt door de provincie in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant uitgevoerd.
Regeling(en):
– Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant – Schoolpleinen van de toekomst

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.