◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Vitaliteit op de werkvloer, 5 tips om vitaliteit te stimuleren!

Vitaliteit blijft een actueel thema. Vitale mensen met een gezonde leefstijl zitten beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal en emotioneel in balans, presteren beter en kunnen beter met veranderingen omgaan.

Iedere werkgever wil vitale medewerkers. Vitaliteit staat voor energie. Voldoende energie, voor thuis en op het werk. Vitale medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen.

Vitaliteit stimuleren? Het kan!

Door de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers te ondersteunen stimuleert u dat ze op lange termijn hun positieve bijdrage blijven leveren. Het is net als het onderhouden van uw eigen conditie: het vergt inspanning en discipline, en zodra je er mee stopt zakt het weer in.

Werken aan vitaliteit en leefstijl vraagt dus voortdurende bewuste aandacht, zowel individueel als op organisatie niveau. Gelukkig zijn er verschillende manieren om met vitaliteit aan de slag te gaan. Welke past bij u? Wat pakt u als eerste aan?

TIP 1 | Bied een programma aan

Een vitaliteitsprogramma omvat alle stappen die nodig zijn om uw doelstelling binnen een bepaald vitaliteitsthema te realiseren. In zo’n programma kan gebruik gemaakt worden van meetinstrumenten, advisering, trainingsmodules en coaching. Uw organisatie gaat concreet voor een langere periode (bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar) met een thema aan de slag.

Voorbeelden van vitaliteitsthema’s zijn:

 • BRAVO (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)
 • Vitaal aan het werk
 • Bezieling en vitaliteit
 • Mentale veerkracht
 • Vitaliserend leiding geven.

TIP 2 | Bied een training aan

Mogelijk past een uitgebreid programma nu niet in uw organisatiebeleid. Dan kan een training ook inzicht en de aanzet tot positieve verandering bieden. Een training kan in een of meerdere dagdelen gegeven worden, afhankelijk van de inhoud van de training en het aantal deelnemers.

Veel voorkomende trainingen zijn:

 • Grip op verzuim, voor leidinggevenden om (dreigend) verzuim in hun team adequaat op te pakken.
 • Regie over je energie, voor werknemers om kennis en vaardigheden op te doen over hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, zodat ze fysiek gezond en mentaal veerkrachtig zijn. Ook leren zij hoe ze hun werk zo kunnen organiseren dat er ruimte blijft voor het opladen van de batterij.
 • Regie over de teamenergie, voor werknemers om kennis en vaardigheden op te doen om in de samenwerking met collega’s positieve energie te brengen en bewaren. Want je kunt het voor jezelf wel allemaal perfect regelen, maar als het met collega’s niet werkt kan dat een belangrijk energielek blijven.

TIP 3 | Bied een workshop aan

Een andere manier om actief met elkaar aan bewustwording en vitaliteit te werken is door het volgen van workshops. Deze zijn over het algemeen makkelijk(er) in te plannen. U kunt er ook voor kiezen om meerdere workshops aan te bieden en uw medewerkers te laten kiezen waar zij de meeste behoefte aan hebben. Zo’n workshop kan ook onderdeel zijn van een teamdag of ander intern programma.

Veel voorkomende (interactieve) workshops zijn:

 • Time management
 • Gezonde levensstijl (gezond slapen, eten, bewegen, tot ontspanning komen en ademhalen)
 • Werk-privé balans
 • Assertiviteit en weerbaarheid
 • Energiegevers en energielekken
 • Persoonlijkheid en samenwerken (DISC)
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met piekeren en somberheid
 • Grenzen aangeven en nee zeggen.

TIP 4 | Zet een coach in

Loopt uw medewerker vast en lukt het niet om tot een duurzame oplossing te komen? Dan kan coaching verder helpen. Coaching is een individuele begeleidingsvorm die wordt ingezet om mensen een gedragsverandering te laten maken. Deze gedragsverandering is noodzakelijk om duurzaam te kunnen herstellen van bijvoorbeeld een burn-out.

Coaching kan op zichzelf worden ingezet, maar ook als onderdeel van een training of programma.

TIP 5 | Zet een onderzoeksinstrument in

Om effectief en duurzaam te kunnen werken is het meten van de bestaande situatie essentieel, vinden wij. Een meting geeft aan waar de belangrijkste knelpunten zitten, zodat de interventies daar ingezet kunnen worden waar het grootste effect bereikt kan worden. Ook helpen metingen bij het vaststellen of er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt.

Voorbeelden van meetinstrumenten:

 • Preventief medisch onderzoek (PMO)
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • BPR Toolbox
 • Medewerker tevredenheidsonderszoek (MTO)
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
 • Duurzame inzetbaarheidsindex (DIX)
 • Bevlogenheidsonderzoek (werk- en belevingsonderzoek)
 • Workability Index (WAI) en de werkvermogensmonitor (WVM)
 • Duurzame inzetbaarheidsonderzoek
 • Onderzoek naar veilig gedrag van medewerkers (safety@corebusiness).

Aan de slag!

Zoals u ziet zijn er genoeg mogelijkheden om de vitaliteit van uw mensen en daarmee uw organisatie te verhogen.

Perspectief kan u daarin ondersteunen. Wij bieden verschillende programma’s aan om zowel werknemers als organisaties te adviseren en te ondersteunen bij het vergroten van de vitaliteit, waardoor de inzetbaarheid van uw werknemers verduurzaamt en hun prestaties verbeteren. Perspectief maakt beter!

Bron: Perspectief

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.