◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Wat doet een bedrijfsarts?

Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht zich in de ziekteverzuimbegeleiding bij te laten staan door een (arbodienst met) bedrijfsarts.

In deze blog spreken we de bedrijfsarts met ‘hij’ aan. Hier kan ook ‘zij’ worden gelezen, want je hebt ook vrouwelijke bedrijfsartsen!

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Een bedrijfsarts staat ingeschreven in het BIG-register. Deze registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts.

Wat doet een bedrijfsarts?

 • Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt de bedrijfsarts in het bedrijf zowel de werkgever als de werknemer. Dit in het belang van de gezondheid van de werkenden en de continuïteit van bedrijfsvoering.
 • De bedrijfsarts ondersteunt het bedrijf bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werknemers terug naar het werk. (Het  arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten zijn voorbeelden van het preventieve werkgebied van bedrijfsarts.)
 • De bedrijfsarts werkt samen met andere deskundigen op gebied van gezond en veilig werken, zoals een arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiepsycholoog.
 • De bedrijfsarts werkt ook samen met de OR (of PVT), de preventiemedewerker en andere interne en externe deskundigen.

Rol bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft een onafhankelijke rol en redeneert vanuit het welzijn van de werknemer. Samen met zijn team ondersteunt de bedrijfsarts de werkgever en begeleidt hij de werknemer in alle vraagstukken die het welzijn in relatie tot zijn werk kunnen beïnvloeden.

Binnen Perspectief wordt de dagelijkse uitvoering van de verzuimbegeleiding verzorgd door verzuimconsultants onder de directe verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Taken bedrijfsarts

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts zijn wettelijk geregeld.

 • Vaststellen van een medische of arbeidsgezondheidskundige diagnose.
 • Vaststellen van een arbeidsgeneeskundig oordeel met betrekking tot een werksituatie, werkomstandigheden of taaksamenstelling (Arbowet).
 • Antwoord op vragen van de werknemer en werkgever over veilig werken.
 • Antwoord op vragen van de werknemer over mogelijke manieren om beter te worden en zijn werk gezond te kunnen verrichten.
 • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de werknemers over een gezonde levensstijl.
 • Begeleiden van de zieke werknemer in de re-integratie in eigen of in ander werk.
 • Adviseren van werkgevers omtrent gezondheid gerelateerde beleidsstukken.
 • Rapporteren met betrekking tot de probleemanalyse en andere spreekuurcontacten conform de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Melden van beroepsziekten aan het NCvB.
 • Verwijzen ten laste van AWBZ en Ziekenfonds.
 • De bedrijfsarts kan ook keuringen uitvoeren, zoals aanstellingskeuringen, PMO’s/PAGO’s en rijbewijskeuringen.

Wanneer bedrijfsarts inschakelen?

 • In de meeste gevallen wordt de bedrijfsarts ingeschakeld als een werknemer ziek is en de werknemer en werkgever niet weten wat de zieke medewerker mag doen en hoe de weg naar de werkhervatting eruit ziet.
 • De bedrijfsarts kan ook worden ingeschakeld wanneer de werknemer of werkgever vragen hebben omtrent gezondheid en werk. De werknemer hoeft daar niet voor te verzuimen. De werknemer heeft het recht om zelf om een consult bij de bedrijfsarts te vragen. Dit mag de werkgever niet weigeren. De bedrijfsarts fungeert als deskundige en vraagbaak voor alle vraagstukken over gezondheid in relatie tot het werk.

Ook een bedrijfsarts inschakelen of kennis maken met een van de bedrijfsartsen van Perspectief? Neem contact met ons op: 0341-438700 of  info@perspectief.eu.

Wanneer naar bedrijfsarts?

 • De bedrijfsarts wordt altijd ingezet rond de zesde week van het verzuim. Bij ingewikkelde medische of psychische casussen wordt de bedrijfsarts meestal eerder geconsulteerd dan wel voor een consult of voor een overleg om meer duidelijkheid te krijgen over de casus. Maar ook beoordeling verzuim bij een conflict in het kader van ziekte en/of gebrek.
 • Ook stelt de bedrijfsarts de functionele mogelijkheden lijst op ten behoeve van een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit gebeurt meestal rond het eerste ziekte jaar, maar er zijn soms situaties denkbaar als duidelijk is dat terugkeer in eigen werk niet meer haalbaar is en dit al voor het eerste jaar kan worden vastgesteld je al voor het eerste jaar de FML opstelt en de vervolg stappen bepaald.
 • Ook bepaalt de bedrijfsarts of hij van de specialisten uit de curatieve sector aanvullende medische informatie nodig heeft om het dossier goed te kunnen beoordelen. Verder stelt de bedrijfsarts het actueel oordeel op na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of als iemand ziek uit dienst gaat. Bij ziekteverzuim: de bedrijfsarts wordt altijd ingeschakeld rond de zesde week van het verzuim of op verzoek van de werkgever (beoordeling ziekte).

Gesprek bedrijfsarts

Het gesprek met de bedrijfsarts verschilt niet zoveel van het gesprek met de andere medische specialist. Bedrijfsarts stelt een probleem vast en zoekt naar de mogelijkheden om de werknemer te helpen om op een gezonde manier terug in het werk te komen. De bedrijfsarts neemt tijdens zijn gesprek niet uitsluitend medische zaken in het overweging, maar kijkt naar alle factoren die op dat moment van belang zijn.

De bedrijfsarts werkt volgens het professioneel statuut en de bestaande professionele richtlijnen. Daarnaast is hij gebonden aan zijn medisch beroepsgeheim. Dat betekent o.a. dat de terugkoppelingen die naar de werkgever gaan, alleen bestaan uit informatie die voor de werkgever relevant is ten behoeve van de re-integratie en het werk.

Tip: Als werknemer kun je in overleg met je werkgever een gesprek in laten plannen bij de bedrijfsarts. Het advies is wel om samen af te spreken wat het doel is van het consult. Ook kan je als werkgever je medewerker willen inplannen bij de bedrijfsarts. De verzuimconsultant van Perspectief zal dan vragen wat het doel en de verwachtingen zijn van dit consult om zo de vraagstelling helder te krijgen.

Niet eens met bedrijfsarts

Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, kun je zowel als werkgever of werknemer een Deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV geeft binnen 6 weken een oordeel over je vraag. Het is van belang om alle beschikbare informatie bij te voegen en duidelijk aan te geven waar je een antwoord op wilt.

Second opinion bedrijfsarts

Met een second opinion beoordeelt een andere partij of persoon de medische situatie opnieuw, stelt de beperkingen in functioneren en de mogelijkheden tot re-integratie vast. Zowel werknemer als werkgever hebben recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts of via het UWV (Deskundigen oordeel). In overleg met de arbodienst kun je ook een second opinion aanvragen bij een collega bedrijfsarts.

Ook een bedrijfsarts inschakelen of kennis maken met een van de bedrijfsartsen van Perspectief? Neem contact met ons op:  0341-438700  of  info@perspectief.eu.

Bron: Perspectief

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.