◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Watertap op het schoolplein aanleggen? Vraag subsidie aan

Vijfhonderd basisscholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Tussen 9 september en 14 oktober 2019 kunnen basisscholen hun belangstelling voor de subsidie kenbaar maken. Uiterlijk 21 oktober 2019 horen scholen of zij wel of geen gebruik kunnen maken van de regeling.

Bij deze subsidieregeling krijgt een school 75% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van in totaal €2.000,- per schoollocatie. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. De school betaalt dus 25% van de kosten zelf. Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij aan de gemeente, lokale samenwerkingspartner, buurtvereniging, sportclub of serviceclub.

Zelf voorschieten

Scholen die van de regeling gebruik maken schieten zelf alle kosten voor. Tot 1 april 2020 hebben zij de tijd om het watertappunt uit te kiezen en te installeren. Als het watertappunt op het schoolplein in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten verantwoord via het account van de school op Mijngezondeschool.nl.

Welk watertappunt?

Scholen zijn vrij om een watertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt betrouwbaar en schoon drinkwater levert en hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van de school, ouders en ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie bij het maken van keuzes.

Toekenningscriteria

Als meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Op basis van een aantal kenmerken wordt bepaald of een school wel of geen subsidie krijgt. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling. Wel is het bijvoorbeeld van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen dan voorrang bij de toekenning van de subsidie. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij over-inschrijving minder kans op de subsidie.

Inschrijven voor subsidie

Schrijf je school in voor de subsidieregeling via www.mijngezondeschool.nl. Dat kan van 9 september tot en met 14 oktober 2019. Uiterlijk 21 oktober 2019 horen scholen of zij wel of geen gebruik kunnen maken van de regeling.

Nationaal Preventieakkoord en Gezonde School
De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Jongeren op Gezond Gewicht en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.