◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Wijziging van betalingsritme voor Toptechniek in Bedrijfnetwerken
Het beleidskader Bèta-technieknetwerken 2017-2020 ondersteunt bèta-technieknetwerken bij het realiseren van ambities uit het Nationale Techniekpact 2020. Een van de te subsidiëren soort netwerken zijn de Toptechniek in Bedrijf-netwerken (TiB-netwerken), die in 2012 zijn gestart met als doel de regionale aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren en het onderwijs goed te laten aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er 28 van deze netwerken.
In 2019 vindt de laatste aanvraagronde plaats. Er is echter ook sprake van financiële krapte bij het ministerie voor de plannen voor het middelbaar beroepsonderwijs. De betaling van het subsidiebedrag voor de TiB-netwerken zal daarom verspreid over twee kalenderjaren plaatsvinden. De betaling geschiedt echter wel binnen één schooljaar, zodat de plannen van de netwerken slechts minimaal aangepast hoeven te worden.
Regeling(en):
– Subsidie Bèta-technieknetwerken 2017-2020

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.