Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Handvatten bij inkoop innovaties in publieke sector
Datum
18 februari 2020
Prijs
€ 795,-


Handvatten bij inkoop innovaties in publieke sector

De publieke sector staat voor grote uitdagingen, waarbij een steeds grotere vraag en dienstenpalet gedeeltelijk wordt ingevuld met innovatieve oplossingen van leveranciers. Echter, innovaties wordt nog vaak niet benut, omdat de route om innovaties te adopteren nog niet bekend is. Nieuwe risico’s en onbekendheid zorgen er vaak voor dat projecten geen doorgang krijgen. Gelukkig zijn er legio voorbeelden waarbij het wel is gelukt en biedt het inkoopprocedurepalet genoeg vrijheden om als inkoper hier mee om te gaan. Maar hoe? Ieder project is maatwerk!

Wilt u als aanbestedende dienst optreden als launching customer voor innovaties en voorop lopen? Heeft uw branche te maken met veel innovatieve leveranciers, maar wordt er niet genoeg ruimte voor geboden?

Door deze training krijgt u inzicht in de mogelijkheden om innovaties in te kopen en ook wordt het belang en urgentiebesef bij andere stakeholders dan inkoop belicht. Inkoop heeft een faciliterende en wellicht ook een aanjagersrol, die beter uitgenut kan worden. Daarnaast horen wij graag uw ervaringen en uitdagingen wat betreft de inkoop van innovaties.

Programma
Deze training wordt in samenwerking met NEVI aangeboden. We laten u verschillende voorbeelden zien van innovaties uit de publieke sector en de procedures die doorlopen zijn om deze in te kopen. NIC Inkoopprojecten heeft naast eigen praktijkervaring een onderzoek uitgevoerd bij RWS naar de verschillende voor- en nadelen van de toe te passen inkoopprocedures bij het inkopen van innovatie. De belangrijkste ervaringen en bruikbare procedures worden gedeeld. Daarnaast zal er ruimte zijn om met elkaar te sparren over welke uitdagingen binnen uw organisatie spelen. Doet zich vaak hetzelfde probleem voor? Waar ligt volgens u dat probleem? En welke maatregelen neemt u als professional om deze problemen te tackelen?

Doelgroep

De training is bedoeld voor budgethouders, inkopers en inkoopmanagers van publieke inkoopafdelingen die bewust een uitdaging niet uit de weg gaan en door innovatie verder willen komen. Zij zijn hierbij op zoek naar methoden om innovaties rechtmatig en doelmatig in te kopen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.