Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Seminar ‘Actualiteitensessie in het Onderwijs 2018’
Datum
16 oktober 2018
Prijs
Gratis


Seminar ‘Actualiteitensessie in het Onderwijs 2018’

Astrium Onderwijsaccountants nodigt u uit voor het seminar ‘Actualiteitensessie in het Onderwijs 2018’ op dinsdag 16 oktober 2018.

Het programma begint om 14:30 uur en wordt 17:00 uur afgesloten. Vandaag de dag verandert er veel.

Reden temeer voor Astrium om u tijdens een actualiteitensessie ‘mee te nemen’ in de ontwikkelingen op het gebied van:

 • Jaarverslaggeving:
 • Hoe moeten uitgaven voor groot onderhoud vanaf 2018 worden verantwoord in de administratie en jaarrekening?
 • Welke veranderingen moeten vanaf 2018 worden gemaakt in de berekening van de voorziening duurzame inzetbaarheid?
 • Registratie en verantwoording van middelen om de werkdruk te verminderen.
 • Eerste uitkomsten pilot bestuursverslag.
 • Focuspunten voor registratie en verantwoording WNT.
 • Juridische ontwikkelingen:
 • Impact wet, werk en zekerheid (WWZ).
 • Lessons learned over de VOG.
 • Europese aanbestedingsregels:
 • Nieuwe aanbestedingsdrempels.
 • Aandachtspunten bij inhuur van personeel
 • Waar moet uw inkoop- en aanbestedingsbeleid aan voldoen?
 • Doelmatigheid:
 • En wat is de rol van uw accountant hierin?
 • Wat is doelmatigheid?
 • Hoe kan het toezichthoudend bestuur hier vorm en inhoud aan geven?
 • IT en privacy:
 • Eerste signaleringen en bevindingen van de autoriteit persoonsgegevens.
 • Rol en verantwoordelijkheid van een FG-functionaris.
 • Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018:
 • Maatwerkbekostiging gaat onderdeel uit maken van de jaarrekeningcontrole.
 • Veranderingen bekostigingscontrole voortgezet onderwijs in verband met invoering van de OBO.
 • Aandachtspunten declaratievoorschriften.

Na afloop van de kennissessie zijn wij beschikbaar om desgewenst één op één vragen te beantwoorden

vergezeld van een hapje en een drankje.

Aanmelden:
Nieuwsgierig geworden naar deze ontwikkelingen? Wij nodigen u van harte uit, om deel te nemen aan deze kennissessie.

Mocht u interesse hebben, dan verzoeken wij u dit uiterlijk vóór 11 oktober 2018 aan ons kenbaar te maken.

Natuurlijk mag u ook meerdere collega’s uitnodigen. De organisatie van deze kennissessie wordt verricht door ons secretariaat.

Via secretariaat@astriumaccountants.nl kunt u zich aanmelden voor deze kosteloze actualiteitensessie op:

Datum  :  dinsdag 16 oktober 2018

Tijd        :  14:30 t/m 17:00 uur (inloop 14:00 uur)

Locatie :  Dekker Zoetermeer CD-Bar (zaal)
Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.