◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Aangepaste handreiking FG swv en privacyreglement
De handreiking voor het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming voor samenwerkingsverbanden is aangepast. Ook is er een wijziging in het model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden.

De wijziging in de handreiking voor het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG) betreft artikel 4.5.1. Aanmelding FG. Organisaties die hun FG al hadden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens moeten dat namelijk opnieuw doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen.

Er is een aanmeldingsformulier voor FG’s beschikbaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG wordt opgenomen in het register van FG’s.

BEKIJK DE LAATSTE VERSIE VAN DE HANDREIKING FG

Privacyreglement

Ook het model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden is aangepast: in voorgaande versies stond onder artikel 7, soorten van gegevens [die verwerkt mogen worden], lid b het BSN vermeld, wat niet correct is.

BEKIJK HET PRIVACYREGLEMENT

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.