◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Begeleiding en kantinescan maken scholen gezonder

Als scholen beter worden begeleidt bij hun keuzes voor gezonde producten in hun kantines, neemt het aantal ‘goede’ producten met ruim 30% toe. De Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum worden beter geïmplementeerd als scholen daarbij begeleid worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met de Richtlijnen kan het aanbod van schoolkantines gezonder gemaakt worden, zodat jongeren makkelijker gezond kunnen kiezen.

De VU heeft met dit onderzoek, in samenwerking met het Voedingscentrum, zowel de aanpak van het Programma De Gezonde Schoolkantine als de nieuwe Richtlijnen in de dagelijkse praktijk geëvalueerd, om een strategie te ontwikkelen voor de verdere implementatie van de Richtlijnen. In totaal namen 20 scholen deel aan het onderzoek.  Tien scholen kregen begeleiding en hulpmiddelen van het Voedingscentrum aangeboden, zoals een adviesgesprek en een rapportage met aanbevelingen hoe zij hun kantine gezonder konden maken. Ook werd met de online tool ‘de Kantinescan’ inzicht gegeven hoe gezond hun kantine is. De andere 10 scholen kregen eveneens de Richtlijnen en de Kantinescan aangeboden, maar zij dienden deze zonder hulp te implementeren. De twee groepen scholen zijn vervolgens met elkaar vergeleken.

Bij de scholen die begeleiding en tools kregen werd het aanbod van producten op de balie van de kantine gezonder dan bij de scholen die geen begeleiding kregen. In de begeleide scholen steeg het gemiddelde percentage gezondere producten van 46% naar 77%, terwijl dit percentage in de controle scholen van 50% naar 60% ging. Ook verbeterde de uitstraling in de kantines die ondersteuning kregen, bijvoorbeeld door het opvallend plaatsen van gezonde producten, zodat deze meer in het zicht staan.
Wat het effect is van het implementeren van de Richtlijnen op het aankoopgedrag van leerlingen wordt nog nader onderzocht. Ook zijn steeds meer sportkantines en bedrijfsrestaurants aan de slag met de Richtlijnen, voor hen zijn deze onderzoeksresultaten ook interessant.

Bron: Schoolfacilities

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.