◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Bestuurlijk Akkoord getekend om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

Op donderdag 11 april hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheids- en onderwijssectoren om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat bij overheden en onderwijsinstellingen meer banen komen voor laag- en hoogopgeleiden mensen met een arbeidsbeperking. Volgens staatssecretaris Van Ark moet nog een flinke inhaalslag gemaakt worden door deze sector zodat de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Sociaal Akkoord en werkagenda
In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onderwijswerkgevers nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Met het ondertekenen van dit bestuursakkoord laten zij zien dat zij voor die afspraak staan en dat zij alles op alles gaan zetten om hun aandeel te realiseren.

Daarom zal elke sector een werkagenda opstellen met daarin acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig of in samenwerking met anderen, ondernemen om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De werkagenda en resultaten worden vervolgens op sectorniveau gerapporteerd, besproken en onderling gedeeld. Overheidsorganisaties spreken elkaar aan op inspanningen en de realisatie ervan. Het ministerie van BZK monitort de voortgang en informeert jaarlijks de Tweede Kamer.

Universiteiten
De werkagenda voor de universiteiten is op dit moment in ontwikkeling. Deze agenda richt zich nadrukkelijk op praktische acties en legt de koppeling met het verminderen van de ervaren werkdruk van medewerkers. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten, zowel huidige als toekomstige medewerkers doen hun voordeel met de werkagenda.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.