◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Evaluatie toepassing Wet verplichte meldcode kindermishandeling
Het ministerie van VWS evalueert de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met een onderzoek onder organisaties die ermee moeten werken zoals scholen. Het onderzoek evalueert in hoeverre de meldcode professionals ondersteunt en stimuleert tot actie om zo sneller en adequater hulp te bieden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De onderzoekers richten zich naast schoolleiders en bestuurders ook op docenten en schoolbegeleiders. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en antwoorden worden anoniem verwerkt.

De vragenlijst invullen

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.