◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Handreiking ‘NT2-leerling in de klas’ voor docenten vo en mbo
LOWAN heeft op 11 september 2018 een handreiking gepubliceerd voor docenten in het vo en mbo met een NT2-leerling in de klas.

Nieuwkomersleerlingen die vanuit de internationale schakelklas (ISK) het reguliere onderwijs instromen, zitten vaak nog midden in het proces van het leren van het Nederland als tweede taal (NT2). In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan en moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen.

Om docenten hierbij te ondersteunen heeft LOWAN een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle theorie- of praktijkdocenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs of mbo en is gratis te downloaden.

LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het primair en voortgezet onderwijs.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.