◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Licenties van (drie jaar) ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten worden ingetrokken
Schoolvestigingen die drie jaar achter elkaar geen leerlingen hebben ingeschreven op een van hun vbo-profielen, raken in de toekomst de licentie voor dit profiel kwijt.

Dit is geregeld in de wet waarmee ook de nieuwe vmbo-profielen zijn ingevoerd. Deze wet ging in op 1 augustus 2016, dus per 1 augustus 2019 worden de eerste licenties op grond hiervan ingetrokken. Scholen van wie een profiellicentie wordt afgesloten, krijgen hierover uiterlijk op 1 maart bericht.

Voor pro, mavo, havo en vwo is in het schooljaar 2018-2019 eenzelfde regeling ingegaan. Vanaf schooljaar 2021-2022 worden op basis daarvan schoolsoorten op vestigingen afgesloten die drie jaar lang geen leerlingen hebben geteld in de hoogste twee leerjaren. Voor het praktijkonderwijs gaat het om scholen waarbij geen leerlingen zijn geteld in de hele school.

Gevolgen

Het afsluiten van profielen heeft voor de meeste scholen geen gevolgen (voor de bekostiging). Omdat het om nieuwe wetgeving gaat waar nog niet veel aandacht voor is geweest, kunnen scholen die hierdoor wel in de problemen komen (alleen) dit jaar een aanvraag indienen om de licentie één jaar langer te behouden. Hier zijn enkele voorwaarden aan gebonden.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.