◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Nieuw programma ‘Scholen besparen energie’
Met relatief kleine maatregelen energie besparen. Voor veel schoolbesturen liggen op dat gebied nog volop kansen, en het kan hen veel geld besparen. Om scholen te helpen bij het nemen van laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen, start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 16 april 2019 het programma ‘Scholen besparen energie’ samen met het ministerie van OCW, VO-raad, PO-Raad, Ruimte-OK, Bouwstenen voor sociaal en RVO.

Het programma ondersteunt basisscholen en middelbare scholen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Daarbij ligt de focus op kleine energiebesparende ingrepen die weinig kosten, en waarmee schoolbesturen relatief veel geld kunnen besparen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het minimaliseren van sluimerverbruik en het energiezuinig inregelen van de verwarming. Ook aan de slag gaan met energiebesparend gedrag samen met leerlingen en leerkrachten hoort daarbij. Dit kan al snel zo’n 10% energiebesparing opleveren, blijkt uit de praktijk.

Direct aan de slag

Schoolbesturen worden actief ondersteund in het nemen van de eerste stappen. Een Energiebespaarder helpt schoolbesturen praktisch op weg en maakt samen met hen inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Via een online en telefonische helpdesk kunnen schoolbesturen vragen stellen. Ook praktische informatie, tools en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website www.scholenbesparenenergie.nl. Schoolbesturen die direct aan de slag willen, vragen op de website een startpakket aan met daarin processtappen, tips en informatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht

Schoolbesturen kunnen dus eenvoudig zelf aan de slag met energiebesparende maatregelen. Scholen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van minstens 25.000 m3 gas (per aansluiting) moeten ook voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing die op 1 juli 2019 ingaat. Een lijst met erkende (energiebesparende) maatregelen geeft snel inzicht in energiebesparingsmaatregelen, die scholen binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Dat maakt de lijst ook een goed startpunt voor scholen die minder energie verbruiken en dus niet onder de verplichting vallen.

Voor de praktijkervaring met energiebesparing op scholen en diverse kennisuitwisselings- en ontwikkelactiviteiten kunnen scholen terecht op bouwstenen.nl/scholenbesparenenergie.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.