◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Opbrengsten Green Deal Scholen in beeld gebracht

Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. De opbrengsten zijn nu gebundeld in een visuele rapportage.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de looptijd van de Green Deal Scholen zijn ruim tachtig praktijkervaringen verzameld. Vijftien daarvan zijn als steekproef nader onderzocht om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van het waargenomen elektraverbruik (voor en na het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen) de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen, de kostenverdeling, de toegepaste financieringsvorm als ook de effecten op de exploitatie en klimaatdoelstellingen.

De rapportage laat zien met welke plannen scholen momenteel bezig zijn en hoe hun ambities ten aanzien van verduurzaming in de praktijk een vertaling krijgen. Het genereert nieuwe kengetallen en geeft daarnaast een realistisch beeld van energiebesparingen en daarvoor gedane investeringen door schoolbesturen en gemeenten.

Lees hier het rapport met de vijftien praktijkvoorbeelden.

Bron: PO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.