◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Ophoging lage btw-tarief: alleen reguliere compensatie voorzien
Scholen in het po en vo krijgen geen extra compensatie voor de verhoging van het lage btw-tarief, naast de reguliere prijsbijstelling die het ministerie van Financiën toekent. Dat heeft het ministerie van OCW aan de VO-raad en PO-Raad laten weten, als reactie op een brief waarin de sectorraden vragen om volledige compensatie van de verhoging.

In september jl. werd bekend dat het lage btw-tarief van 6% per 1 januari 2019 wordt verhoogd naar 9%. Dit zal leiden tot forse prijsverhogingen, voor het po en vo met name op het vlak van leermiddelen, die nu onder het lage btw-tarief vallen. Dit terwijl scholen al te maken hebben met een krappe materiele bekostiging. De sectorraden hebben daarom in een brief een dringend beroep gedaan op het kabinet om deze verhoging van het lage btw-tarief voor scholen volledig te compenseren.

De minister geeft nu echter aan (bij monde van directeur-generaal Alida Oppers) dat scholen niet meer compensatie zullen ontvangen dan de reguliere prijsbijstelling die Financiën toekent. De VO-raad verwacht dat deze reguliere bijstelling onvoldoende zal zijn voor volledige compensatie, omdat de leermiddelen door de btw-verhoging meer in prijs zullen stijgen dan gemiddeld en daarmee meer dan de reguliere prijsbijstelling. De VO-raad vindt het antwoord van de minister dan ook teleurstellend.

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.