◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Per 1 januari subsidie aan te vragen voor onderwijs aan hoogbegaafden
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po en vo) kunnen van 1 januari t/m 31 maart 2019 subsidie aanvragen om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen. De subsidieregeling hiertoe is op 7 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio opzetten, uitbreiden of bestendigen. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het inzetten van experts op het gebied van hoogbegaafdheid, of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het vo. Voorwaarde is dat de ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt.

De subsidieregeling loopt van 1 januari tot en met 31 juli 2023. In totaal is 56 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag dat samenwerkingsverbanden kunnen ontvangen, bedraagt ten hoogste 5,74 euro per ingeschreven leerling en ten hoogste 50% van de totale kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Voor de overige kosten mag geen bijdrage van ouders worden gevraagd.

Aanvragen

Vanaf 1 januari komt op de website dus-i.nl een formulier beschikbaar om de subsidie aan te vragen. De samenwerkingsverbanden moeten hierbij een activiteitenplan en begroting indienen. Een commissie zal de minister adviseren over de aanvragen. De minister verdeelt vervolgens het beschikbare bedrag over de aanvragen waarover de commissie positief heeft geadviseerd.

Alle samenwerkingsverbanden hebben van OCW in november jl. een vooraankondiging ontvangen waarin zij geïnformeerd werden over de regeling, de voorwaarden en de termijnen.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.