◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Pseudonimisering gegevens van leerlingen

Met ingang van dit schooljaar kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECK iD) aanmaken voor hun leerlingen. OCW ondersteunt de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om zich vóór 16 februari aan te melden bij de Nummervoorziening die de ECK iD’s genereert. De noodzaak om gegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is ondertussen verankerd in de Wet pseudonimiseren. Deze wet benoemt het ECK iD als dé anonieme sleutel in de gegevensuitwisseling voor het bestellen, leveren en gebruiken van digitaal lesmateriaal.

Waarom moet het bestuur zich aanmelden?
Er zijn drie belangrijke redenen om een pseudoniem aan te maken voor alle leerlingen:

• Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor zorgvuldige naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De uitwisseling van persoonsgegevens van leerlingen wordt zo tot een minimum beperkt.

• Het ECK iD optimaliseert de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van digitale leermiddelen.

• Het ECK iD is een uniek, onafhankelijk identificerend middel, waarmee meer keuzevrijheid en flexibiliteit bij het gebruik van digitale leermiddelen kan worden gerealiseerd.

Aanmelding uiterlijk op 16 februari
Voor een succesvolle introductie van het ECK iD voor uw bestuur is het nodig dat uw aanmelding uiterlijk 16 februari wordt doorgegeven. De volgende stappen zijn nodig om binnen uw bestuur het ECK iD te kunnen gebruiken:

• Meld uw bestuur aan bij de dienst Nummervoorziening van Kennisnet via het digitale aanmeldformulier Nummervoorziening. Nummervoorziening is de publieke dienst die ECK iD’s genereert voor scholen.

• Na verwerking ontvangt de tekenbevoegde bestuurder een drietal stukken van Kennisnet. Het tekenen kan volledig digitaal en met één ondertekening is de aanmelding voor álle scholen onder uw bestuur geregeld. Het gaat om de volgende stukken: 1. gebruiksovereenkomst Nummervoorziening; 2. verwerkersovereenkomst Nummervoorziening, en 3. de nieuwe privacy-bijsluiter van Entree Federatie voor doorgifte van het ECK iD.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.