◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Subsidie lente- en/of zomerscholen vanaf januari weer aan te vragen
Vo-scholen kunnen vanaf begin januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Op 7 december is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2018 verlengd naar 2019.

Vanaf begin januari kunt u een aanvraag indienen via de website van DUS-I (zodra dit mogelijk is, vindt u op deze pagina de juiste link). De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2019 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen. Op basis van de prognose van het aantal deelnemers ontvangst de uitvoerende school subsidie van 450 euro per deelnemende leerling.

De aanvraag voor een zomerschool dient uiterlijk 8 maart 2019 ingediend te worden. De minister beslist dan uiterlijk 12 april 2019 over de subsidieaanvragen. Voor de lentescholen geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 maart 2019 ingediend moet zijn. Over deze aanvragen beslist de minister uiterlijk 3 april. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, vindt er loting plaats. In dat geval beslist de minister op 12 april over de subsidieaanvragen lente- en zomerschool.

Bekijk de wijzigingsregeling lente-en zomerscholen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de aanvraagprocedure, dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl.

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.