◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo: geef uw input en ervaringen door
Het ministerie van OCW vraagt leidinggevenden in het beroepsgerichte vmbo om deel te nemen aan een online enquête over de vernieuwing van de examenprogramma’s. Doel is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo is verlopen, welke beleidskeuzes zijn gemaakt en de ervaringen tot nu toe.

De VO-raad onderstreept het belang van deelname. U kunt de online enquête invullen tot en met 23 november a.s. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Als de uitkomsten van de enquête bekend zijn, kunt u de rapportage onder meer via deze website raadplegen. Met eventuele vragen of opmerkingen over de vragenlijst kunt u zich richten tot Emina van den Berg via e.vandenberg@seo.nl.

Het online onderzoek maakt deel uit van een bredere evaluatie van de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen (ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ecbo, ROA Maastricht en Bureau Turf) en SLO, in opdracht van het ministerie van OCW en onder de vlag van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.