Verkiezing beste leverancier

Verkiezing beste leverancier

Startpunt Onderwijs navigeert u naar meer dan 600 leveranciers en dienstverleners voor het onderwijs en de database blijft uitbreiden. Voor 2018 wil Startpunt Onderwijs de beste leveranciers in het zonnetje zetten via de “verkiezing beste onderwijsleverancier 2018”
De prijs wordt uitgereikt aan de beste leverancier of dienstverlener uit de volgende categorieën:

  • Facilitair (kan schoonmaakbedrijf of catering zijn)
  • HRM dienstverlening
  • Adviesbureau algemeen
  • Automatisering en ICT

De 4 winnende leveranciers zullen een jaar lang een speciale vermelding krijgen op de website van Startpunt Onderwijs, worden door Startpunt Onderwijs uitgenodigd voor een rondetafel etentje om samen verbeteringen binnen het onderwijs te initiëren en krijgen een trofee uitgereikt!

Beoordelingscriteria beste onderwijsleverancier

De volgende beoordelingscriteria worden meegewogen door de jury:

  1. Algemene 5 puntsschaal beoordeling, die men kan geven aan de leveranciers via de leveranciersgids op deze website na achter laten van een geldig e-mailadres uit het onderwijs. Dubbel gedane beoordelingen door dezelfde persoon voor één leverancier worden verwijderd.
  2. Beoordeling op ingebrachte praktijkcasu, columns en artikelen, die door de leveranciers en dienstverleners gedeeld zijn. Deze zullen beoordeeld worden op hoeveelheid ingebracht, relevantie en vernieuwing voor het onderwijs.

Jury

Om de beoordeling eerlijk te laten plaatsvinden zal de jury bestaan uit een onafhankelijke commissie, welke binnenkort kenbaar gemaakt zal worden. De commissie bestaat uit een drie vertegenwoordigers, waarvan twee uit het onderwijs.