Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
(01) Docent levensbeschouwing 2e graads
Toegevoegd op
16 juni 2019
Eind Datum
28 juni 2019
Functie naam
Levensbeschouwing
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,5
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Roosendaal
Aanvang functie
14-06-2019
Organisatie
OMO Scholengroep Tongerlo
Website

OMO Scholengroep Tongerlo uit Roosendaal zoekt een (01) Docent levensbeschouwing 2e graads per 14-06-2019

Ons Middelbaar Onderwijs sg Tongerlo

OMO sg Tongerlo is een school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo kaderberoepsgericht/ basisberoepsgericht en praktijkonderwijs. OMO sg Tongerlo heeft drie locaties:
Da Vinci College (praktijkonderwijs, vmbo kb/bb),
Norbertus Gertrudis Mavo/Gertrudiscollege (mavo, havo, atheneum, gymnasium)
Norbertus Gertrudis Lyceum/Norbertuscollege (havo, atheneum, gymnasium)

OMO sg Tongerlo maakt deel uit van de academische opleidingsschool West-Brabant en leidt in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, de Fontys Lerarenopleiding en de universiteit van Tilburg, studenten op voor het docentschap.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum te Roosendaal is een school met een havo- en vwo-opleiding. Momenteel is de school in ontwikkeling. Vanaf de brugklas wordt een vernieuwend onderwijsconcept doorgevoerd.
De Norbertus Gertrudis Mavo biedt mavo (gemengd en theoretisch). Het mavo-onderwijs op deze school bevindt zich in een fase van ontwikkeling en vernieuwing op grond van een nieuw ontwikkelde visie. Werk je op de Norbertus Gertrudis Mavo, dan verwachten we dat je je blijft ontwikkelen.

Het leren van de leerling staat centraal. Dat betekent dat in het onderwijs aandacht is voor een contextrijke leeromgeving, kennisverwerving en –verwerking, motivatie, reflectie en eigenaarschap. Daarnaast wordt er binnen de school in toenemende mate gebruik gemaakt van leren en lesgeven met ICT. Sinds schooljaar 2018-2019 werken alle leerlingen uit klas 1 en 2 met Chromebooks.

De beide scholen worden door leerlingen gewaardeerd om de goede sfeer. Naast aandacht voor een goede begeleiding van de leerling stoppen wij veel energie in de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs.

Bij het Norbertus Gertrudis Lyceum en Norbertus Gertrudis Mavo is men in verband met het vervangen van een docent, per 1 augustus 2019 op zoek naar een

Docent Levensbeschouwing 2e graads
0,5 fte
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke vacature.

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken collega:
• die voldoet aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieboek van OMO (op aanvraag beschikbaar);
• die in het bezit is van een tweedegraads lesbevoegdheid levensbeschouwing of bezig is deze te behalen;
• die in staat is te differentiëren binnen de klas en leerdoelgericht te werken;
• die bereid is les te geven met ICT en zich daarin wil ontwikkelen;
• die zich kan vinden in de visie van de school, kan handelen conform pedagogisch en didactisch concept en zich daarin wil ontwikkelen;
• die een bijdrage kan leveren aan zowel de vaklessen als vakoverstijgend onderwijs;
• die prettig en effectief samenwerkt met collega’s in de sectie.

Wij bieden:
• een aantrekkelijke werkomgeving met ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
• een enthousiast en open team;
• goede arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao OMO 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Maatjens of mevrouw B. Renne, te bereiken via telefoonnummer: 0165- 792300 of met de heer H. Meijers, telefoonnummer 0165-792200.

Ons Middelbaar Onderwijs OMO SG Tongerlo
OMO sg Tongerlo te Roosendaal bestaat uit drie deelscholen: het Gertrudiscollege, het Norbertuscollege en het Da Vinci college. We verzorgen praktijkonderwijs, vmbo met en zonder leerwegondersteuning, mavo, havo, atheneum en gymnasium. We leiden aankomende docenten op binnen onze academische opleidingsschool. Ook de ontwikkeling van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. We organiseren een breed scala aan cursussen binnen onze interne academie en stimuleren docentonderzoek.

* Profiel deelschool Norbertus College *
Het Norbertuscollege te Roosendaal is een havo-vwo-school. De vwo-opleiding heeft een vwo-plus variant en leerlingen kunnen atheneum of gymnasium kiezen. De school bestaat meer dan 95 jaar, heeft een enthousiast en bevlogen docententeam dat ernaar streeft het beste uit de leerlingen te halen, heeft een breed onderwijsaanbod en rijke traditie ook op het gebied van cultuur en wereldburgerschap , gaat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en wordt door ruim 1200 leerlingen gewaardeerd om de goede sfeer. Een goede begeleiding van alle leerlingen en voortduren werken aan verbetering en onderwijskwaliteit zijn eveneens kenmerkend voor het Norbertuscollege.

* Profiel deelschool Gertrudiscollege *
Het Gertrudiscollege biedt mavo (gemengd en theoretisch), havo, atheneum en gymnasium. Onze school heeft twee locaties: Bovendonk en Vincentiusstraat. Ons onderwijs, onze sfeer en onze begeleiding staan hoog aangeschreven. We bieden maatwerk en onze leerlingen hebben veel keuzemogelijkheden, onder andere op het gebied van sport, cultuur, taal en bèta. We zijn de enige begaafdheidsprofielschool in de omgeving. Werk je op het Gertrudiscollege, dan verwachten we dat je je blijft ontwikkelen.

* Profiel deelschool Da Vinci College *
Het Da Vinci College kiest voor onderwijs dat is gericht op veerkracht en zelfredzaamheid. We plaatsen leerlingen in de omgeving waar het leven geleerd kan worden: ‘Ontmoeten is leren’. Leren ontstaat als mensen werkelijk belangstelling hebben voor wie de ander is en wat hem beweegt. De leerling leert zijn weg te vinden in zijn persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige leef- en werkomgeving. Heel belangrijk daarbij vinden wij het vertrouwen in de eigen talenten. Uiteindelijk zal ieder op eigen kracht zijn levensopdracht hebben te vervullen: een zinvol en gelukkig bestaan op te bouwen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.