Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
736036 Stagebegeleider PRO – 0,8 fte – vervanging
Dienstverband
Toegevoegd op
15 oktober 2020
Eind Datum
11 november 2020
Functie naam
Decaan
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Helmond
Aanvang functie
14-10-2020
Organisatie
Praktijkschool Helmond
Website

Praktijkschool Helmond uit Helmond zoekt een 736036 Stagebegeleider PRO – 0,8 fte – vervanging per 14-10-2020

Jongeren voorbereiden op hun plaats in de maatschappij op vlak van wonen, werken vrije tijd en goed burgerschap. Dat is de hoofddoelstelling van Praktijkschool Helmond aan de Generaal Snijdersstraat in Helmond. De school biedt gespecialiseerd onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Door jongeren zoveel mogelijk in contact te brengen met praktijksituaties worden ze begeleid naar een passende plek in de maatschappij.

Het onderwijstraject op Praktijkschool Helmond bestaat uit 3 fases te weten de oriënterende fase (leerjaar 1 en 2 waarbij de brede ontwikkeling nog belangrijk is en er een eerste kijk op uitstroom mogelijkheden wordt gegeven), de specialiserende fase (leerjaar 3 en 4 waarbij de leerlingen meer gericht zullen gaan werken naar hun interesses op de uitstroommogelijkheden) en de plaatsingsfase (leerjaar 5 en 6 waarbij de leerlingen doormiddel van stages op zoek gaan naar een geschikte werkplek met de nadruk op autonomieopbouw, versterking van het zelfvertrouwen en samenwerking met leeftijdgenoten en volwassenen).
De jongeren op Praktijkschool Helmond zijn aangewezen op een speciale benadering, waarbij extra begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel niveau centraal staat. Met de juiste begeleiding kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zeer gemotiveerde en doelgerichte krachten.

Een zorgteam van specialisten – twee zorgcoördinatoren en één orthopedagoog – ondersteunt de docenten in de begeleiding van de leerlingen. Dit team zorgt voor begeleiding en coaching van de jongeren en werkt daarbij nauw samen met externe partners in de zorg en hulpverlening.

Ter vervanging van een afwezige collega is de Praktijkschool Helmond vanaf 4 januari 2021 tot circa 30 april 2021 op zoek naar een stagebegeleid(st)er voor 0,8 fte (4 dagen per week).

Je begeleidt jongeren binnen het Praktijkonderwijs en verzorgt de inrichting van stages voor deze leerlingen in samenspraak met de mentoren. Je werkt samen met een andere stagebegeleidster.

**Bekendheid met bedrijven in de regio Helmond is een pre.**

Als stagebegeleid(st)er ben je verantwoordelijk voor:
•    de coördinatie en facilitering van de stages;
•    de informatieverstrekking van alle betrokkenen bij het keuzeproces, zowel binnen als buiten de school;
•    de bijbehorende administratieve verwerking. 

Daarnaast ben je ondersteunend voor:
•    mentoren in hun rol als eerste aanspreekpunt voor de leerling;
•    vakdocenten in hun rol om leerlingen te coachen tijdens het maken van hun keuze en hun ontwikkeling richting de toekomstige arbeidsmarkt;
•    afdelingsleider in hun aansturende functie richting het team; 
•    ouders in hun rol bij het keuzebegeleidingsproces. 

Wij vragen:

– Een ervaren collega die affiniteit heeft met het werken in een onderwijsomgeving en met een jonge doelgroep;
– Die communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk;
– Iemand die flexibel is en snel kan inspelen op veranderende omstandigheden;
– Een proactieve, gedreven en enthousiaste collega, die gericht is op samenwerking (teamspeler);
– Een collega die creatief om kan gaan met problemen;
– Iemand die accuraat werk en organisatorisch sterk is;
– Iemand die zelf gespreksvaardig is, maar op dit vlak ook coachend kan optreden naar collega’s en leerlingen;
– Een collega die kennis van de arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden van onze leerlingen heeft.

Wij bieden:
• Een praktische taakstelling met persoonlijke ontplooiingskansen;
• Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
• Creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
• Benoeming in de functie decaan, salarisschaal 9. Salariëring volgens de CAO OMO.

Informatie over deze vacature kan ingewonnen worden bij Margot Verhees (e-mailadres: m.verhees@omosghelmond.nl of telefonisch op telefoonnummer 0492-505360).

Meer informatie over de Praktijkschool Helmond vind je op de website van de OMO Scholengroep Helmond (www.omoscholengroephelmond.nl).

Herken jij je in het geschetste profiel? Reageer dan spoedig via het OMO-portaal.

Werken aan uw eigen toekomst en aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we samen! Ons Middelbaar Onderwijs en haar scholen zien het samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs als belangrijkste taak. Dit als voorbereiding van onze leerlingen op een vervolgopleiding én op een plaats in de maatschappij. Onderwijs dus in het belang van onze leerlingen, ouders en de samenleving van morgen. Ongeacht talenten en sociale achtergronden. OMO is een schoolbestuur van meerdere scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Scholen met bijna allemaal een katholieke signatuur, die ieder op hun eigen manier voortgezet onderwijs aanbieden. Ondersteund door een krachtig personeelsbeleid en volop faciliteiten voor innovatieve ontwikkelingen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.