Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Adjunct-directeur / vice-principal
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
6 oktober 2020
Eind Datum
8 november 2020
Functie naam
Adjunct directeur VO | MBO
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1
Plaats
St. Eustatius - Caribisch Nederland
Aanvang functie
1 januari 2021 of eerder
Organisatie
Gwendoline van Puttenschool
Website

Gwendoline van Puttenschool uit St. Eustatius – Caribisch Nederland zoekt een Adjunct-directeur / vice-principal per 1 januari 2021 of eerder

De Gwendoline van Putten School is op zoek naar een krachtige en inspirerende adjunct-directeur
met lesgevende taken
——————————————————————————————————————————————————————
The Gwendoline van Putten School is looking for a powerful and inspiring vice-principal
with teaching duties

Functie inhoud
De adjunct-directeur,

 • ontwikkelt samen met de directeur beleid met betrekking tot de verbetering en borging van de kwaliteit van het onderwijs en organiseert de uitvoering hiervan
 • adviseert de directeur over algemene beleidszaken zoals: financiën, personeel, kwaliteitszorg en communicatie.
 • heeft contact met ouders en stakeholders
 • coördineert en stuurt de werkzaamheden van docenten op coachende wijze
 • heeft lesgevende taken 

Profiel

 • diepgaande en brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs. Kennis van CXC is een pre
 • ervaren en aantoonbaar succesvolle docent en manager in het voortgezet onderwijs
 • gevoel voor planning en organisatie, een sterk analytisch vermogen en een heldere oordeelsvorming
 • kan helder en open communiceren

———————————————————————————————————————————————————————-
Job description
The vice-principal,

 • supports the principal in developing policy with regard to improving and safeguarding the quality of education and organizes its implementation
 • advises the director on general policy matters such as: finances, personnel, quality assurance and communication
 • has contact with parents and stakeholders
 • coordinates and directs the work of teachers in a coaching manner
 • has teaching duties

Profile

 • in-depth and broad theoretical knowledge of developments in education. Knowledge of CXC is a plus
 • experienced and demonstrably successful teacher and manager in secondary education
 • strong sense of planning and organization, strong analytical skills and a clear judgment
 • can communicate clearly and openly

Salaris is conform de salarisschalen van Caribisch Nederland, rekening houdend met opleiding, kwalificaties en ervaring.
———————————————————————————————————————————————————————-
Salary is in accordance with the salary scales of the Caribbean Netherlands, taking into account education, qualifications and experience.
 

De Gwendoline van Putten School is de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en één van de drie VO scholen in Caribisch Nederland. De school heeft ca. 250 leerlingen en biedt praktijkonderwijs, CCSLC, CSEC, en CVQ aan (vergelijkbaar met VMBO B/K/T, HAVO, MBO1/2).

We zien het als onze missie om een school te zijn, waar respect voor elkaar en ieders levensovertuiging onderdeel is van de voorbereiding op een succesvolle toekomst op Statia, het Caribisch gebied en de wereld als geheel. We willen uitdagend onderwijs bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien door actief te leren in een veilige en inspirerende leeromgeving binnen en buiten de school.

De organisatie is kleinschalig ingericht en wordt aangestuurd door een tweekoppige directie. Er zijn vier afdelingen onder leiding van een afdelingsleider.

De afgelopen jaren heeft de Gwendoline van Putten School een transitie doorgemaakt. Vanuit een Nederlands onderwijssysteem zijn wij gegroeid naar een systeem waarin Engels de instructietaal is en de examens van de CXC worden afgenomen.
——————————————————————————————————————————————————————–
The Gwendoline van Putten School is the only secondary school on St. Eustatius and one of the three secondary schools in the Caribbean Netherlands. The school has approximately 250 students and offers practical training, CCSLC, CSEC, and CVQ.

We see it as our mission to be a school where respect for each other and everyone's beliefs is part of the preparation for a successful future on Statia, the Caribbean and the world as a whole. We want to offer challenging education in which students can develop their talents by actively learning in a safe and inspiring learning environment inside and outside the school.

The organization is small-scale and is managed by a principal and vice-principal. There are four departments headed by a department head.

In recent years, the Gwendoline van Putten School has undergone a transition. We have grown from a school with the Dutch educational system into the CXC system.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.