Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Administratief Medewerker leerlingadministratie
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
16 oktober 2020
Eind Datum
9 november 2020
Functie naam
Administratief Medewerker
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0 fte
Provincie
zeeland
Plaats
Zierikzee
Aanvang functie
1 februari 2021
Loon indicatie
5
Organisatie
Pontes Locatie ''Pieter Zeeman''
Website

Administratief medewerker op de leerlingadministratie van de locatie Pieter Zeeman te Zierikzee

Wegens vertrek van een van de medewerkers ontstaat per 1 februari 2021 een fulltime vacature op de leerlingadministratie op de locatie Pieter Zeeman te Zierikzee. Op de locatie vormen we met ca.120 medewerkers een hecht team, waarbij we streven naar een
professionele cultuur met een sterke onderlinge verbinding.  

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke vacature tot 1-8-2021 voor 40 klokuur per week, met uitzicht op verlenging en vaste aanstelling.  Je komt te werken op een zelfsturende kleine afdeling die bestaat uit 3 medewerkers, die zich bezig houden met alle
administratieve processen rondom de leerlingen van de locatie. De afdeling valt onder eindverantwoordelijkheid van de rector.
Het is een intensieve job in een dynamische omgeving, geen dag is hetzelfde!

Een kleine greep uit je werkzaamheden:
Algemeen Administratief werk:

 • Correspondentie naar ouders/verzorgers 
 • Binnengekomen post verwerken en doorgeven aan de juiste personen
 • Contact onderhouden met DUO, leerlingen in- en uitschrijven
 • Vragen beantwoorden van ouders
 • Email verwerken

Mutaties in het leerlingregistratiesysteem Magister:

 • Cijfers invoeren
 • Vragen van docenten en leerlingen over cijfers beantwoorden
 • Leerlingmutaties doorvoeren, zoals adreswijzigingen, veranderen van klas e.d.
 • Ingevoerde cijfers controleren
 • Rapporten printen
 • Leerlingen bevorderen naar volgend leerjaar
 • Rapportages aanleveren vanuit Magister zoals bijvoorbeeld cijferlijsten en klassenlijsten

Ondersteuning Examensecretariaat:

 • Examens bestellen
 • Controleren of alle cijfers aanwezig zijn voor aanvang examens
 • Administratieve verwerking van 1e en 2e correctie examenwerk
 • verzenden examenwerk naar 2e corrector
 • Diploma’s en cijferlijsten maken
 • Ondersteuning bij diplomeringen

 

Wat vragen we van jou:

 • Belangrijk is dat je enige jaren ervaring hebt in een soortgelijke functie op een schooladministratie, zeker m.b.t. examensecretariaat
 • Kennis van het programma Magister is een zeker een pré
 • Stressbestendigheid en in staat snel te schakelen tussen de verschillende taken in een organisatie die volop in beweging is
 • Een zelfstandige, professionele werkhouding, je neemt initiatief en hebt doorzettingsvermogen.

Én je past bij de kernwaarden van de organisatie:
 
Ambitieus.
Wij hebben allemaal een intrinsieke wil om beter te worden. Wij willen blijven leren om de verbinding met de maatschappij tot uiting te laten komen in ons onderwijs en leerlingen zich te laten ontwikkelen.
 
Klantgericht.
Wij stellen de klant centraal in onze processen en wij kennen de wensen van onze klanten. Dat kan de leerling of ouder zijn en voor onderwijsondersteunende medewerkers zijn dat hun directe collega’s. Iedereen streeft ernaar de klant tevreden te stellen.
 
In gezamenlijkheid.
Het vragen om en bieden van hulp aan elkaar is vanzelfsprekend binnen de gehele scholengroep. Wij brengen en halen. Door onderling samen te werken binnen en tussen de locaties worden de beschikbare capaciteiten maximaal ingezet. Een lerende organisatie zijn
is alleen mogelijk wanneer er consequent wordt samengewerkt.

 
 

 • Het betreft een functie als OOP in schaal 5 (max € 2.659,-). Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt je ingeschaald. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO,  zoals bijvoorbeeld 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract tot en met 31 juli 2021. Als jij én wij tevreden zijn, kan je contract worden verlengd. Een vaste aanstelling is niet uitgesloten.
 • Een algemene functiebeschrijving medewerker administratie is op te vragen bij de afdeling HRM.

 
 

Missie

Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's.

Deze thema's zijn gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van Pontes Scholengroep en zijn dus ook van kracht voor Pontes Pieter Zeeman. De missie van Pontes luidt als volgt:

De Pontes scholengroep is een actieve scholengemeenschap met open vensters, waar modern onderwijs gegeven wordt. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders. De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken.
De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.
De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.
De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.
De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.
Visie

Pieter Zeeman leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van 2010 tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. De afgelopen jaren hebben zich bovendien veranderingen voorgedaan, waardoor de leerlingen "anders" de school inkomen dan in het verleden het geval was. Pieter Zeeman wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden.
Leerproces

Pieter Zeeman streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.

Competenties
Om succesvol te zijn in studie en werk heb je veel eigenschappen en vaardigheden nodig, ook wel competenties genoemd. Op Pieter Zeeman willen we actief werken aan de ontwikkeling van die competenties van leerlingen. Als je verder gaat studeren aan een vervolgopleiding, kun je niet om het begrip competentie heen. Vrijwel elke opleiding is ingedeeld op basis van die competenties.

Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Je wordt geacht beroepsproblemen adequaat te kunnen oplossen en daarvoor heb je gereedschap nodig. Goed kunnen omgaan met collega's, stressbestendig zijn, flexibel, zaken duidelijk op papier zetten zijn een paar voorbeelden van competenties.

Niet alleen onderwijskundige competenties verdienen aandacht, maar ook competenties die betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen de nodige aandacht. 
Niveau
De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen, bieden hen een uitdaging en zullen uiteindelijk resulteren in een afsluiting op het maximale niveau. Overigens is het behalen van dat niveau niet het enige dat van belang is. Het welslagen van de leerling (doorlopende leerlijn) in vervolgopleiding of beroep is net zo van belang. De leerstof staat dan niet meer centraal, maar het doel van het onderwijs is om de competenties van de leerlingen te optimaliseren. Het behalen van een diploma is daarbij een logisch en belangrijk tussenstation.

Zelfstandigheid en motivatie
Zelfstandig werken en leren is in het MBO, HBO en op de universiteit van groot belang. In het VO moet daar een goede voorbereiding voor gegeven worden. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen is van groot belang om een goede motivatie te bevorderen. Dat kan via de inhoud van de lessen, maar zeker ook via de gehanteerde werkvormen (inrichting) plaatsvinden. 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.