Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Adviseur onderwijs en kwaliteit
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
30 augustus 2018
Eind Datum
30 oktober 2018
Functie naam
Onderwijskundige
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Voorhout
Organisatie
Sophia Scholen
Website

Adviseur onderwijs en kwaliteit

Sophia Scholen zoekt per direct voor het centraal bureau in Voorhout een Adviseur onderwijs en kwaliteit (0,6)
 
 De functie van Adviseur onderwijs en kwaliteit:
De  adviseur O&K  adviseert en ondersteunt de directeuren en de interne begeleiders van de scholen op het gebied van onderwijs, kwaliteit en innovatie. De adviseur O&K  ontwikkelt onderwijs- en kwaliteitsbeleid en adviseert over en ondersteunt bij de uitvoering.
De adviseur O&K neemt initiatieven inzake het formuleren van beleidsvoorstellen.
De adviseur O&K stemt het door de beleidsadviseur ICT ontwikkelde ICT-beleid af op de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en werkt daartoe nauw samen met de beleidsmedewerker ICT.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het centraal bureau onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder met de portefeuille onderwijs. De adviseur onderwijs & kwaliteit (O&K) adviseert de bestuurder, waaraan de medewerker jaarlijks verantwoording aflegt
over de afgesproken en gerealiseerde resultaten.
 

De Adviseur onderwijs en kwaliteit die wij zoeken beschikt over:

 • HBO/Academisch niveau
 • Vaardigheden in het analyseren van gegevens en het samenstellen van sturingsinformatie, opstellen van beleidsnota’s en -adviezen en daarmee samenhangend instrumentarium en het verdedigen van beleidsstandpunten
 • Vaardigheid in het overzien, analyseren en (proactief) oplossen van de zich voordoende problematiek op het gebied van onderwijskwaliteit en in het bevorderen en implementeren van onderwijsvernieuwing
 • Vaardigheid in het motiveren, begeleiden en verbinden van professionals
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Onderzoeks- en adviesvaardigheden
 • Vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen, aansturen en begeleiden van werk- en projectgroepen
 • Een brede kennis van actuele onderwijskundige ontwikkelingen en van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van kwaliteitszorgsystemen en informatiesystemen en vaardigheid in het toepassen ervan

   

Ons aanbod

 • Onderdeel uitmaken van een mooie stichting  met een passie voor onderwijs
 • Een uitdagende baan voor 0,6
 • Rechtspositie conform cao PO, schaal 11

   

De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek, gevestigd in Voorhout, is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. De Sophia Stichting is opgericht op 27 november 1997 en is ontstaan door een fusie van in totaal negen besturen van katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Teylingen, Lisse en Hillegom en is hiermee werkgever van 535 personeelsleden, die samen direct of indirect onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen.

Na uitgebreid onderzoek en een zorgvuldige afweging hebben de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en de Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) Duin- en Bollenstreek besloten om per 1 januari 2018 te fuseren. Dit betreft een bestuurlijke fusie: 2 stichtingen worden onder 1 stichting ondergebracht.

De Stichting PCPO in de Duin- en Bollenstreek is een organisatie met zeven basisscholen. PCPO verzorgt met ongeveer 150 personeelsleden primair onderwijs aan circa 1630 leerlingen op de locaties in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Sassenheim, Voorhout. Iedere school van PCPO heeft zijn eigen karakter, sfeer en kernkwaliteiten. De scholen vormen een veilige en uitdagende omgeving waarin kinderen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.