Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Afdelingsleider havo/vwo
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
13 februari 2020
Eind Datum
13 maart 2020
Functie naam
Afdelingsleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 - 1,0
Provincie
utrecht
Plaats
Nieuwegein
Aanvang functie
Nieuwe Schooljaar
Organisatie
Oosterlicht College
Website

Oosterlicht College uit Nieuwegein zoekt een Afdelingsleider havo/vwo per Nieuwe Schooljaar

Voor de Oosterlicht Academie en de brugklasjaren havo/vwo zoekt het Oosterlicht College Nieuwegein met ingang van het nieuwe schooljaar een

Innovatief en daadkrachtig afdelingsleider

 • met aanstellingsomvang 0,8 – 1,0 fte;
 • beperkte lestaak;
 • aanstelling in directieschaal 12;
 • ingangsdatum 1 augustus 2020; mogelijkheid om in juli in te werken.

De afdelingsleider werkt nauw samen met de afdelingsleiders bovenbouw van havo en vwo en maakt deel uit van de brede schoolleiding van het Oosterlicht.
Verantwoordelijkheden:

 • portefeuilles: onderwijs, personeelszaken en leerlingbegeleiding voor klas 1 en 2 havo/vwo en onze nieuwe opleiding de Oosterlicht Academie;
 • werving van leerlingen;
 • contacten leggen en onderhouden met het PO.

Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten:

 • sterk onderwijskundig leiderschap;
 • situationeel leiderschap: geeft ruimte, stelt kaders;
 • een innovatieve inslag;
 • academisch denkniveau;
 • houdt zich en anderen aan afspraken;
 • staat stevig in de schoenen;
 • koersvast;
 • verbindend;
 • luisterend en empathisch vermogen;
 • leidinggevende ervaring is een pré;
 • lesbevoegdheid.

De sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u uiterlijk zaterdag 29 februari per mail verzenden naar
sollicitatie@oosterlicht.nl.
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats van 9 tot en met 11 maart. De tweede gespreksronde vindt plaats van 17 tot en met 18 maart.
 
Het Oosterlicht College is de enige brede scholengemeenschap in de regio. Dat zijn we uit overtuiging. We maken een bewuste keuze voor dakpanklassen en voor een tweejarige brugperiode om kansengelijkheid te bevorderen, opstroom te stimuleren en veiligheid te
creëren. De basis van ons open christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar; persoonsvorming vinden wij belangrijk. De school heeft twee locaties, één in Nieuwegein en één in Vianen.
 
Het Oosterlicht biedt leerlingen kansen en zekerheden. We moedigen ambitie aan en geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent. Iedere leerling komt bij ons op het niveau terecht dat bij hem of haar past. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en
uitdagend met mooie resultaten.
We hebben een breed aanbod op het gebied van Cambridge English, bèta, techniek, creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch te denken en te experimenteren.
Het Oosterlicht leidt op tot meer dan een diploma.
 
De Oosterlicht Academie is voor atheneum- en gymnasiumleerlingen. Ze krijgen een uitdagend programma op alle vakgebieden. De nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en op creatief en kritisch denken. Vanaf het tweede jaar kiezen de leerlingen
voor de atheneumroute met NLT, de lyceumroute met NLT en Latijn óf de gymnasiumroute met Grieks en Latijn. Daarnaast halen leerlingen in de loop van hun schooltijd Cambridge-certificaten.

 

Kansen & Zekerheden. Dat is het Oosterlicht.
 
Even voorstellen
Het Oosterlicht College biedt  modern, gedegen en uitdagend onderwijs. Onze leerlingen krijgen de ruimte hun eigen talenten
te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Sport, kunst & cultuur en bèta maken een belangrijk onderdeel uit van onze profilering. 
 
Locatie Oosterlicht Nieuwegein (gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo)
Op de Nieuwegeinse locatie werken ca. 220 personeelsleden die onderwijs verzorgen aan 1875 leerlingen. Het Oosterlicht Nieuwegein is een erkend CultuurProfielSchool en SportAccentSchool met topsportbegeleiding. Wij hebben talentprogramma's op het gebied van sport, kunst & cultuur en bèta & techniek in het vmbo, havo en vwo met een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. In het havo/ vwo bieden wij bovendien nog Cambridge English en gamma-excellentieprogramma’s. 
 
Locatie Oosterlicht Vianen (havo/atheneum 1e fase, vmbo en lwoo)
Op de Viaanse locatie werken ca. 80 personeelsleden en hebben wij 680 leerlingen. De locatie Vianen is SportAccentSchool:
aparte sportklassen tl/havo  in de onderbouw, samenwerking met de FC Utrecht Academie en topsportbegeleiding. In de
bovenbouw bieden wij de veelzijdige vmbo-opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie naast de beroepsgerichte leerwegen Zorg & Welzijn en Handel & Administratie. Het Oosterlicht Vianen is een Excellente School.

Op onze school stellen we de kernwaarden respect, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en samenwerking centraal.
    
Personeelsbeleid en -begeleiding leraar
Ons personeelsbeleid is erop gericht medewerkers een boeiende en professionele werkomgeving te bieden. Wij vatten dit samen
in de kernwoorden: ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid, begeleiding en ontwikkeling. Wij zijn een ambitieuze school waarin
ieders talent wordt benut en ieders bijdrage telt.
Onze schoolopleiders bieden nieuwe leraren begeleiding gedurende de eerste twee jaar van hun aanstelling. Wij hebben een team
van interne lerarencoaches en twee VIB coaches (video interactie begeleiders). Het Oosterlicht neemt deel aan LeerKRACHT met als motto ‘Elke dag samen een beetje beter’. Wij stimuleren professionalisering via peer to peer coaching en consultatie.
 
Functie leraar
Wij stellen een benoeming beschikbaar in FTE om aan te geven dat je die tijd beschikbaar bent voor school. We focussen ons op de kerntaak van de leraar en hieronder verstaan we: lesvoorbereiding, lesgeven, leerlingenbesprekingen, mentoraat, professionalisering en toets-surveillance tijdens lestijd.
Als leraar stuur je het leerproces van de leerlingen aan en zorg je voor een positief leef- en leerklimaat. Je levert een bijdrage aan
de ontwikkelingen in je vaksectie en je team. Je bent actief in de beheersing, verdieping en verbreding van je vak. Tot slot draag je actief bij aan een goede communicatie en cultuur binnen het team en de school als geheel.  
 
Naast vakinhoudelijke kennis en de bevoegdheid voor het vak, zien wij graag dat de nieuwe collega beschikt over:
– Theoretische kennis van pedagogiek en didactiek, toe te passen op het niveau van een LB (LC/LD) leraar
– De gave heeft om soepel te bewegen tussen verschillende niveaus en culturele achtergronden
– Invoelingsvermogen, sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden
– Het kunnen geven van reflectie op eigen en andermans handelen
 
Voor onderwijsondersteunende medewerkers (OOP) gelden aparte functie-eisen en arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden
Het Oosterlicht College is onderdeel van de Willibrord Stichting, gevestigd te Utrecht. Naast het Oosterlicht College vallen nog tien
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio onder deze stichting. Als je werkzaam bent op het Oosterlicht College, dan heb je
een bestuursbenoeming bij de Willibrord Stichting. Op de site van de Willibrord-stichting vind je meer informatie over de stichting. De CAO voor het Voortgezet Onderwijs is van toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Inschaling is in overleg.
 
Procedure
Bij de sollicitatiegesprekken zijn afgevaardigden van de schoolleiding, de vaksectie en de leerlingen betrokken. Het verzorgen van een proefles kan deel uitmaken van de procedure. Voor onderwijsondersteunende medewerkers geldt een aparte sollicitatieprocedure.

Het kan zijn dat we je vragen je gegevens voor maximaal een half jaar in portefeuille te mogen houden. Dat is het geval als we op dit moment geen passende vacature voor je hebben, maar dit wel op redelijke termijn denken te verwachten.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.