Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Afdelingsleider mavo
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
12 september 2019
Eind Datum
26 september 2019
Functie naam
Afdelingsleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,7000
Plaats
Heerde
Aanvang functie
1-2-2020 eerder indien mogelijk
Loon indicatie
LD
Organisatie
Christelijk College de Noordgouw
Website

Christelijk College de Noordgouw uit Heerde zoekt een Afdelingsleider mavo per 1-2-2020 eerder indien mogelijk

De schoolleiding van het Christelijk College de Noordgouw in Heerde bestaat uit de rector-bestuurder, een conrector en vier afdelingsleiders. Deze afdelingsleiders zijn elk verantwoordelijk voor één van de onderwijskundige teams (brugklas, mavo, havo en
atheneum). Elke afdelingsleider wordt op onderwijskundig gebied ondersteund door twee teamleden. Bij voorkeur heeft de afdelingsleider vanaf cursusjaar 2020-2021 tevens een lestaak in de betreffende afdeling.
 
Er is binnen de schoolleiding een vacature ontstaan voor de functie van:
 
afdelingsleider mavo klas 2, 3 en 4 (m/v)
 
De rechtspositie van de CAO-VO is van toepassing.
De omvang van de baan is 0,7 fte en de functie wordt beloond volgens schaal LD.
Er wordt gelijktijdig intern en extern geworven.
 
Profielschets
Wij verwachten van de afdelingsleider dat hij/zij:

 • de grondslag van de Stichting onderschrijft en mede vorm en inhoud geeft aan de
  christelijke identiteit van de school
 • zich binnen de school flexibel en loyaal opstelt en goed kan samenwerken
 • een verbinder is en op een natuurlijke wijze leiding neemt en leiding geeft aan de leden van het mavoteam
 • visie heeft op het onderwijs, initiatieven neemt, draagvlak creëert en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in de mavoafdeling en schoolbreed
 • stressbestendig is, goed organiseert en delegeert, goede contactuele eigenschappen heeft, duidelijk en besluitvaardig is
 • bevoegd is voor en ervaring heeft in het geven van lessen in de mavo/vmbo-afdeling
 • affiniteit heeft met mavoleerlingen en goede contacten met hen onderhoudt
 • aantoonbare ervaring heeft in het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen
 • visie heeft op de leerlingbegeleiding
 • kordaat optreedt bij onverwachte situaties
 • zowel mondeling als schriftelijk helder communiceert

 
Taken
Het mavoteam is een team van doeners/aanpakkers. Voor de docenten staat de leerling centraal. Met gevoel voor humor durven zij elkaar aan te spreken zonder dat de persoonlijke verhoudingen worden aangetast. Tot de taken van de teams behoren onderwijskundige
en pedagogisch/didactische ontwikkelingen/vernieuwingen en organisatorische zaken. Leerlingenzorg en personeelszorg worden ook gerekend tot het takenpakket.
 
De belangrijkste taken voor de afdelingsleider zijn:

 • het mede vorm geven aan het schoolbreed onderwijskundig leiderschap
 • stelt in overleg met het team het afdelingsplan op en coördineert daaruit voortvloeiende zaken
 • is verantwoordelijk voor de personeelszorg voor de leden van het team; voert hier tevens de functionerings- en beoordelingsgesprekken mee en geeft invulling aan het
  scholingsplan voor de leden van het team
 • draagt zorg voor de onderwijsontwikkeling en –organisatie van de afdeling
 • draagt medeverantwoordelijkheid voor het PTA, de invulling van de examens, toetsen en tentamens
 • draagt zorg voor het realiseren van de onderwijstijd
 • coördineert in samenspraak met de mentoren de leerlingbegeleiding
 • draagt zorg voor invulling van de eerstelijns zorg voor de leerlingen
 • draagt medeverantwoordelijkheid voor de voorlichting en informatievoorziening aan
  leerlingen, ouders en andere betrokkenen
 • is medeverantwoordelijk voor de invulling van de kwaliteitszorg van de afdeling
 • bespreekt de vakwerkplannen met een deel van de secties

 
Visie op mavoleerling 
Een mavoleerling is een doener die met hoofd en handen werkt, maar ook met het hart. Een belangrijk gegeven is dat hij of zij gekend wil worden op school en in de lessen. De mavoleerling is sterk docentgericht. Omdat de gemiddelde mavoleerling geen grote spanningsboog
bezit, moet er een goede afwisseling van werkvormen in de lessen zijn. Om de leerling gemotiveerd te houden, dient de lesstof aan te sluiten bij de belevingswereld en daarnaast concreet  en uitdagend te zijn. Ook willen we ruimte bieden voor excellentie.
 
Procedure
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij dhr. J.M. de Vries (rector-bestuurder),
telefoon: 06 12679725 of per mail:  mdevries@noordgouw.nl
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 10 en dinsdag 29 oktober. Een assessment is onderdeel van de procedure en deze vindt plaats op woensdag 16 of donderdag 17 oktober.
 
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 26 september per mail. U kunt uw sollicitatie richten aan dhr. J.M. de Vries, rector-bestuurder, via het mailadres van de personeelsfunctionaris de heer G.J. Braam:
gbraam@noordgouw.nl
 

Christelijk College de Noordgouw is een scholengemeenschap voor leerlingen uit de regio Noordoost-Veluwe. Op onze school in Heerde wordt mavo-, havo- en atheneumonderwijs aangeboden. 

De Noordgouw is een christelijke school met ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof en respect voor andere levensovertuigingen. Het doel van ons moderne, uitdagende onderwijs is om leerlingen te stimuleren het optimale uit zichzelf te halen op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties. Dat proberen we te bereiken binnen een setting waarin veiligheid, betrokkenheid, goede begeleiding, structuur en een gezonde leefstijl samengaan. Respect voor jezelf, de ander, de omgeving en de identiteit staan centraal. Vanuit die samenleving op school willen we de leerlingen goed voorbereiden op een vervolgstudie en op hun verdere leven, zodat zij aan de maatschappij van morgen kunnen deelnemen als kritische burgers. 

CC de Noordgouw 
werkt met jouw talent! 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.